Dofinansowanie biletów

W ramach udzielania pomocy materialnej na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznacza się na zakup biletów do kina, teatru, na wystawy, koncerty oraz imprezy sportowe i artystyczne.
Dokument

Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: wnioski_zfss@sgh.waw.pl