CIMA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, uczelnia z tradycjami akademickimi od 1906 roku, ustawicznie dba o jakość oferty programowej przedstawianej swoim studentom. Wyrazem tych starań jest  współpraca z CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), dzięki której w swojej  ofercie programowej przedstawia  specjalności międzykierunkowe, doskonale wpisujące się w nurt konieczności łączenia wiedzy teoretycznej z kompetencjami ważnymi w praktyce biznesowej. Wspólny projekt, którego celem jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wystartował 1 października 2012 r.

Programy specjalności międzykierunkowej oferowane są studentom na studiach licencjackich i magisterskich i obejmują przedmioty realizowane w języku polskim i angielskim. Z tej oferty mogą skorzystać zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Na studiach licencjackich program rozszerzono o SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (SGH & CIMA – CBA), z kolei na studiach magisterskich o jego wersje bardziej zaawansowane, tj. SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – DMA) oraz SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – ADMA).


O CIMA i programach SGH-CIMA

Instytut CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) powstał w 1919 roku w Londynie i jest największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

CIMA to jakość i rzetelność w biznesie. Jesteśmy kwalifikacją elitarną, najbardziej cenioną przez pracodawców na całym świecie. Studia CIMA pozwalają na wykreowanie ludzi ambitnych, nastawionych na sukces, którzy podczas nauki udowodnili jak wysokie umiejętności posiadają. Wybierając program CIMA już na studiach, ułatwiasz sobie start na rynku pracy.

Będąc w programie oraz zdając egzamin zewnętrzny na globalnych zasadach CIMA, dołączasz do specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. 

Jesteśmy tylko na renomowanych uczelniach w Polsce – współpracujemy z najlepszymi, a najlepsi współpracują z nami. 

Inicjatywa programowa SGH-CIMA

Inicjatywa SGH-CIMA to efekt obserwowania nie tylko otoczenia biznesowego i zachodzących w nim zmian. To wyraz antycypowania kryteriów akredytacyjnych i innych związanych lub wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. To także reakcja na studenckie wybory programowe, w dużej mierze ukierunkowane na przedmioty, dzięki którym zdobywa się ważne, poszukiwane przez pracodawców umiejętności praktyczne.

Powyższa inicjatywa wprowadziła jakościową zmianę na polskim rynku edukacji. Stało się to z dniem 1 października 2012 r. dzięki naszym staraniom i pionierskiemu w Polsce zaangażowaniu CIMA we współpracę z SGH.

SGH znalazła uznanie w CIMA nie tylko ze względu na prestiż uczelni, pierwszorzędna była bowiem jakość programu dydaktycznego i jego adekwatność do profilu kwalifikacji zawodowych uznanych w biznesie międzynarodowym i krajowym. Z czasem naszymi śladami poszły także niektóre inne uczelnie krajowe.

CIMA jest instytutem zajmującym się kształceniem profesjonalistów z dziedziny zarządzania finansami. Oferuje międzynarodowy program kwalifikacji zawodowych w dziedzinie tzw. rachunkowości zarządczej. Program szkoleniowy poświęcony jest wyłącznie kształceniu specjalistów na potrzeby pracy w środowisku biznesowym. Głównym obszarem zainteresowania CIMA w zakresie kompetencji zawodowych jest zarządzanie przedsiębiorstwem i rola strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Kwalifikacja tego Instytutu popularna jest wśród konsultantów, doradców finansowych, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za procesy planowania i kontroli oraz osób decydujących o strategii firmy. 

Nasi studenci są świadomi siły dyplomu SGH w połączeniu z certyfikatem CIMA. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie oferowanymi specjalnościami międzykierunkowymi. 


Dla zainteresowanych programami SGH-CIMA

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich, wybierz specjalność międzykierunkową: SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (SGH & CIMA – CBA). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata SGH i certyfikatu CIMA Certificate in Business Accounting.

Jeśli jesteś studentem studiów MAGISTERSKICH, masz do wyboru dwie specjalności międzykierunkowe: SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – DMA)​ – studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra SGH i dyplomu CIMA Diploma in Management Accounting oraz SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – ADMA) – studia kończą się uzyskaniem dyplomu magistra SGH i dyplomu CIMA Advanced Diploma in Management Accounting.

SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (SGH & CIMA – CBA)

​Program SGH & CIMA CBA

Przedmiot SGH – Rachunkowość /Accounting

 • Sygnatura – 11056
 • Punkty ECTS – 4
 • Moduł CIMA – BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Matematyka finansowa / Mathematics of Finance

 • Sygnatura – 12119
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Statystyka / Statistics

 • Sygnatura – 11058
 • Punkty ECTS – 7
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Makroekonomia I / Macroeconomics I

 • Sygnatura – 11046
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Makroekonomia II / Macroeconomics II

 • Sygnatura – 11047
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Mikroekonomia I / Microeconomics I

 • Sygnatura – 11050
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Mikroekonomia II / Microeconomics II

 • Sygnatura – 11051
 • Punkty ECTS – 5
 • Moduł CIMA – BA1 – Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Podstawy prawa / Basic of Law

 • Sygnatura – 11054
 • Punkty ECTS – 4
 • Moduł CIMA – BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Law) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym / Ethics in economics and international markets

 • Sygnatura – 13827
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz prawa w biznesie Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Law) - student otrzymuje zwolnienie.

Podstawy rachunkowości zarządczej (sylabus CIMA) – Egzamin w języku angielskim zdawany na SGH według standardu CIMA – przedmiot uruchamiany tylko w semestrze letnim

 • Sygnatura – 13999
 • Punkty ECTS – 5
 • Moduł CIMA – BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania w centrum egzaminacyjnym Pearson Vue podczas realizowania toku studiów na SGH. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.

Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA CBA

Krok 1

 • Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu
 • Przejdź przez wstępną rejestrację poprzez wirtualny dziekanat.
 • Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru ID CIMA (CIMA contact number), który otrzymasz drogą mailową. Mail z potwierdzeniem zostanie rozesłany po zamknięciu rejestracji na SGH.

Krok 2

 • Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online​ (wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do wirtualnego dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie), 
 • Ważne jest, abyś nie rejestrował się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w systemie! 
 • Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł zmienić swoje hasło) 
 • Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła.

Krok 3

Wnieś opłatę rejestracyjną (opłata za rejestrację jest jednorazowa i bezzwrotna). Opłatę można wnieść za pomocą karty kredytowej lub debetowej (z możliwością płatności online) na indywidualnym koncie MYCIMA. Jeżeli jednak wolisz dokonać płatności w inny sposób, możesz wnieść opłatę kontaktując się telefonicznie z naszą centralą w Londynie pod numerem +44 (0)20 8849 2251 lub korzystając z naszej usługi hotline 24/7 dostępnej pod numerem telefonu: +44 (0) 20 8602 0861. W automatycznym serwisie należy podać swój numer płatnika, który widnieje na zastawieniu finansowym, dostępnym po zalogowaniu na konto MyCIMA.

Krok 4

 • Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny CIMA (BA2). Znajdź swoje najbliższe centrum egzaminacyjne i zarejestruj się na egzamin przez wyszukiwarkę Pearson VUE. Zdaj egzamin posiadając status studenta SGH I stopnia. Egzaminy komputerowe CIMA są dostępne przez cały rok. 
 • Wnieś opłatę za zwolnienia z modułów BA1, BA3, BA4. Opłaty należy dokonać poprzez konto w zakładce Settle my account. O zamieszczeniu zwolnień na Twoim koncie, zostaniesz poinformowany mailowo.
 • W WD wybierz przedmiot „Podstawy rachunkowości zarządczej” o sygnaturze 13999 pamiętając, że przedmiot ten jest uruchamiany tylko w semestrze letnim.

Student biorący udział w programie SGH & CIMA CBA jest zwolniony z subskrypcji rocznej na cały okres uczestnictwa w programie. Po zakończeniu programu, subskrypcja roczną zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA.

​Certyfikaty CIMA będą wystawiane 2 razy do roku. Koordynator programu z wnioskiem o wydanie certyfikatu występuje do CIMA po zakończeniu każdego semestru danego roku akademickiego. 

Co zrobić aby otrzymać certyfikat?

 • Zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA.
 • Opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły. Jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów licencjackich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA.
 • Podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA, posiadać status studenta SGH I stopnia (Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe. Skorzystaj z naszej platformy z darmowymi materiałami do nauki na CIMAconnect).

Co dalej?

 • Przystąp do następnego etapu programu: SGH & CIMA DMA lub kontynuuj kwalifikację CIMA indywidualnie i dołącz do grona wybitnych członków CIMA. 
 • Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności odnośnie programu, także na stronie CIMA Poland i naszym fanpagu CIMA Polska. 
 • Posługuj się tytułem CIMA – zasługujesz na niego!

Kontynuując naukę w CIMA i zdobywając kolejne stopnie kwalifikacji, otrzymasz tytuł ACMA (członka CIMA), ale także CGMA (Chartered Global Management Accountant), oznacza to, że Twoje umiejętności są rozpoznawalne i cenione globalnie w świecie biznesu.


Regulamin udziału studentów SGH w programie SGH & CIMA CBA

 1. Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Certificate in Business Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA CBA) skierowana jest do studentów studiów pierwszego stopnia, zwłaszcza osób studiujących na kierunkach finanse i rachunkowość oraz zarządzanie.
 2. Program SGH & CIMA CBA obejmuje przedmioty wymienione w sylabusie (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
 3. Absolwenci programu SGH & CIMA CBA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA.
 4. Do udziału w programie SGH & CIMA CBA uprawnieni są studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów licencjackich w SGH.
 5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA CBA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA o czym zostaną poinformowani mailowo.
 6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
 7. Po dopełnieniu rejestracji w CIMA, student SGH uzyskuje status studenta CIMA, z którym wiążą się uprawnienia prezentowane na stronie CIMA GLOBAL.
 8. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA CBA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH.
 9. Warunkiem uzyskania Certificate in Business Accounting jest:
  • zrealizowanie w trakcie studiów licencjackich w SGH programu określonego w punkcie 2,
  • zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim: BA2 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) przed ukończeniem studiów licencjackich w SGH,
  • wniesienie stosownych opłat za egzamin BA2 oraz zwolnienie z egzaminów BA1, BA3, BA4,
  • zgłoszenie (poprzez koordynatora programu ze strony SGH) do dziekana Studium Licencjackiego (wraz ze stosownym udokumentowaniem) faktu zdania egzaminu BA2 najpóźniej w ostatnim semestrze studiów i uiszczenie wszelkich opłat w CIMA.
 10. Student przystępuje do egzaminu BA2 Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting) po wniesieniu opłaty podczas rejestracji na ten egzamin.
 11. Student za zdany egzamin BA2 uzyskuje w SGH 5 punktów ECTS i uwzględnia je w wymaganiach punktowych dla danego semestru studiów.
 12. Student, który nie zdał egzaminu BA2 przed terminem ukończenia studiów pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej, nie otrzymuje żadnego dokumentu potwierdzającego udział w/w programie, natomiast przedmioty wymienione w programie tej specjalności i zdane w SGH są mu wliczane do programu studiów zrealizowanego w Uczelni.
 13. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA CBA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
 14. Student biorący udział w programie SGH & CIMA CBA jest zwolniony z subskrypcji rocznej na cały okres uczestnictwa w programie. Po zakończeniu programu, subskrypcja roczna zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA.
SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – DMA)​

Specjalność międzykierunkowa SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (zwana programem SGH & CIMA DMA) oferowana jest w dwóch wersjach programowych: tzw. finanse i rachunkowość i zarządzanie, ale skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów w SGH.

​Program SGH & CIMA DMA (wersja zarządzanie)

Przedmiot SGH – Zarządzanie operacyjne / Operations Management

 • Sygnatura – 22147
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Zarządzanie kapitałem ludzkim / Human Capital Management

 • Sygnatura – 22260
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Strategie marketingowe / Marketing Strategies

 • Sygnatura – 22171
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Zarządzanie finansami na rynku międzynarodowym / Financial Management in International Business

 • Sygnatura – 22350
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie / Effective IT Management and Governance

 • Sygnatura – 22438
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów / Management and Costing Accounting

 • Sygnatura – 22281
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Ekonomia menedżerska / Managerial Economics

 • Sygnatura – 22209
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Operacje finansowe (Financial Operations, sylabus CIMA – przedmiot uruchamiany tylko w semestrze letnim

 • Sygnatura – 23999
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – F1 - Financial reporting and taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) – student otrzymuje zwolnienie.

Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku (Operational Case Study). Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie DMA.

​Program SGH & CIMA DMA (wersja finanse i rachunkowość)

Przedmiot SGH – Rachunek kosztów / Cost Accounting

 • Sygnatura – 22249
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Rachunkowość zarządcza / Management Accounting

 • Sygnatura – 22053
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Ekonomia menedżerska / Managerial Economics

 • Sygnatura – 22209
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – P1 – Management Accounting (Rachunkowość zarządcza) - student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Prawo finansowe i podatkowe / Financial and Tax Law

 • Sygnatura – 22246
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – F1 - Financial reporting and taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Zaawansowana rachunkowość finansowa / Advanced Financial Accounting

 • Sygnatura – 22074
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – F1 - Financial reporting and taxation (Sprawozdawczość finansowa i podatki) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Operacje przedsiębiorstw (Enterprises Operations, sylabus CIMA) – przedmiot uruchamiany tylko w semestrze letnim

 • Sygnatura – 23998
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – E1 – Organisational Managment (Zarządzanie organizacyjne) – student otrzymuje zwolnienie.

Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku (Operational Case Study). Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie DMA.


Instrukcje dotyczące rejestracji i opłat w programie SGH & CIMA DMA (wersja zarządzanie i finanse i rachunkowość)

Krok 1

 • Przed rejestracją zapoznaj się z regulaminem programu
 • Przejdź przez wstępną rejestrację poprzez wirtualny dziekanat.
 • Poczekaj na potwierdzenie rejestracji ze strony CIMA oraz nadanie indywidualnego numeru ID CIMA (CIMA contact number), który otrzymasz drogą mailową. Mail z potwierdzeniem zostanie rozesłany po zamknięciu rejestracji na SGH.

Krok 2

 • Po uzyskaniu numeru ID CIMA (CIMA contact number), aktywuj swoje konto MYCIMA online​ (wypełniając swoje dane, podaj dokładnie te same dane jak podczas rejestracji do wirtualnego dziekanatu. Zmiana informacji, może spowodować błąd na stronie), 
 • Ważne jest, abyś nie rejestrował się ponownie jako student CIMA, gdyż widniejesz już w systemie! 
 • Po uzyskaniu hasła, skopiuj je (po rejestracji na swoje konto, będziesz mógł zmienić swoje hasło) 
 • Wejdź na swoje konto MYCIMA używając swojego indywidualnego numeru ID i hasła.

Krok 3

Wnieś opłatę rejestracyjną (opłata za rejestrację jest jednorazowa i bezzwrotna). Opłatę można wnieść za pomocą karty kredytowej lub debetowej (z możliwością płatności online) na indywidualnym koncie MYCIMA. Jeżeli jednak wolisz dokonać płatności w inny sposób, możesz użyć konta PayPal lub wnieść opłatę kontaktując się telefonicznie z naszą centralą w Londynie pod numerem +44 (0)20 8849 2251 lub korzystając z naszej usługi hotline 24/7 dostępnej pod numerem telefonu: +44 (0) 20 8602 0861. W automatycznym serwisie należy podać swój numer płatnika, który widnieje na zastawieniu finansowym, dostępnym po zalogowaniu na konto MyCIMA.

Krok 4

 • Zarejestruj się na egzamin CIMA zewnętrzny (w postaci studium przypadku). Rejestracja odbywa się poprzez indywidualne konto MY CIMA. Pamiętaj, że podchodząc do egzaminu, należy posiadać status studenta SGH.
 • Egzamin zewnętrzny (w postaci studium przypadku) możesz zdawać w CIMA w 4 sesjach egzaminacyjnych CIMA w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.
 • W WD wybierz przedmiot „Operacje finansowe” o sygnaturze 23999 ( dla DMA wersja zarządzanie) lub przedmiot „Operacje finansowe” o sygnaturze 23998 (dla DMA wersja finanse i rachunkowość) pamiętając, że przedmioty te są uruchamiane tylko w semestrze letnim

Pamiętaj

 • Do egzaminu w CIMA można podejść jedynie po uzyskaniu i opłacie zwolnień z przedmiotów wykazanych w programie (opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego. Aktualny cennik opłat CIMA znajduje się na stronie CIMA Global (wybieramy dla Polski Tier 2). 
 • Zwolnienia wystawiane są po weryfikacji przesłanych przez Ciebie w określonym trybie czasowym potwierdzeń uzyskania pozytywnych ocen z egzaminów złożonych w SGH. O przypisaniu zwolnień do ID studenta, CIMA wyśle mailowe powiadomienie i po tym fakcie należy dokonać odpowiednich płatności.
 • Opłaty należy wnosić poprzez konto w zakładce Settle my account.
 • Certyfikaty CIMA będą wystawiane 2 razy do roku, po zakończeniu semestru.

Co zrobić aby otrzymać dyplom CIMA?

 • Zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA
 • Opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły. Jeżeli egzamin zewnętrzny nie ​zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA.
 • Podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA, posiadać status studenta SGH II stopnia. Przygotuj się do egzaminu! Wykorzystaj nasze darmowe pomoce naukowe. Skorzystaj z naszej platformy z darmowymi materiałami do nauki na CIMAconnect

Co dalej?

 • Przystąp do następnego etapu programu: SGH & CIMA ADMA lub kontynuuj kwalifikację CIMA indywidualnie i dołącz do grona wybitnych członków CIMA.
 • Bądź na bieżąco i sprawdzaj aktualności odnośnie programu, także na stronie CIMA Poland i naszym funpagu CIMA Polska 
 • Posługuj się tytułem CIMA – zasługujesz na niego!

Kontynuując naukę w CIMA i zdobywając kolejne stopnie kwalifikacji, otrzymasz tytuł ACMA (członka CIMA), ale także CGMA (Chartered Global Management Accountant), oznacza to, że Twoje umiejętności są rozpoznawalne i cenione globalnie w świecie biznesu.


Regulamin udziału studentów SGH w programie SGH & CIMA DMA

 1. Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA DMA) oferowana jest w dwóch wersjach programowych: tzw. fir i zarządzanie, ale skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów w SGH.
 2. Program SGH & CIMA DMA obejmuje ściśle określone przedmioty (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
 3. Absolwenci programu SGH & CIMA DMA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA.
 4. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie w CIMA, w trybie podanym przez koordynatora programu ze strony SGH.
 5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA, o czym zostaną poinformowani mailowo.
 6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
 7. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA DMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH. Warunkiem uzyskania CIMA Diploma in Management Accounting jest: zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA, opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły (jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA. (Opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego.
 8. Podchodząc do egzaminu zewnętrznego w CIMA (w postaci studium przypadku, tzw.  Operational Case Study), posiadać status studenta SGH II stopnia.
 9. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA DMA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
 10. Student biorący udział w programie SGH & CIMA DMA jest zwolniony z subskrypcji rocznej w pierwszym roku uczestnictwa w programie. Po tym okresie, subskrypcja roczna zostanie mu naliczona według aktualnego cennika na stronie CIMA. Brak opłaty spowoduje wykluczenie z programu oraz z listy aktywnych studentów CIMA.
SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (SGH & CIMA – ADMA)

​Specjalność międzykierunkowa SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (zwana programem SGH & CIMA ADMA) skierowana jest do studentów studiów magisterskich studiujących na dowolnym kierunku studiów, ale już posiadających CIMA Diploma in Management Accounting.

Program SGH & CIMA ADMA

Przedmiot SGH – Rachunek kosztów / Cost Accounting

 • Sygnatura – 22249
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – P2 – Performance Management (Zarządzanie wydajnością) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Rachunkowość zarządcza / Management Accounting

 • Sygnatura – 22053
 • Punkty ECTS – 3
 • Moduł CIMA – P2 – Performance Management (Zarządzanie wydajnością) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Ekonomia menedżerska / Managerial Economics

 • Sygnatura – 22209
 • Punkty ECTS – 4,5
 • Moduł CIMA – P2 – Performance Management (Zarządzanie wydajnością) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Zarządzanie przedsiębiorstwem (Enterprises Management, sylabus CIMA) – Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA

 • Sygnatura – 23997
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – E2 – Enterprise Management (Zarządzanie przedsiębiorstwem) – student otrzymuje zwolnienie.

Przedmiot SGH – Zarządzanie finansowe (Financial Management, sylabus CIMA) – Egzamin w języku angielskim zdawany według standardu CIMA – przedmiot uruchamiany tylko w semestrze letnim

 • Sygnatura – 23996
 • Punkty ECTS – 6
 • Moduł CIMA – F2 – Financial Management (Zarządzanie finansowe) Egzamin zewnętrzny CIMA, do zdania podczas realizowania toku studiów na SGH. Egzamin komputerowy w języku angielskim, dostępny przez cały rok.

Po zrealizowaniu powyższego programu student składa w CIMA egzamin, który ma postać studium przypadku (Management Case Study) Do egzaminu student może przystąpić w sesjach egzaminacyjnych CIMA, organizowanych 4 razy w roku. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie ADMA.


Regulamin udziału studentów SGH w programie SGH & CIMA ADMA

 1. Specjalność międzykierunkowa o nazwie SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (zwana dalej programem SGH & CIMA ADMA) skierowana jest do studentów studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość posiadających CIMA Diploma in Management Accounting.
 2. Program SGH & CIMA ADMA obejmuje przedmioty wymienione w sylabusie (realizowane w języku polskim lub w języku angielskim).
 3. Absolwenci programu SGH & CIMA ADMA – po spełnieniu warunków wymienionych poniżej – uzyskują CIMA Advanced Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA.
 4. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA DMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie w CIMA, w trybie podanym przez koordynatora programu ze strony SGH.
 5. Student zostaje przyjęty do programu SGH & CIMA ADMA po zarejestrowaniu się najpierw w Wirtualnym Dziekanacie, a następnie, po otrzymaniu - od koordynatora programu ze strony SGH - potwierdzenia faktu rejestracji w SGH, student zostaje zarejestrowany w CIMA, w trybie przedstawionym mu uprzednio przez koordynatora programu ze strony SGH, wcześniej uzgodnionym z CIMA. Po zamknięciu rejestracji, studenci zostaną zarejestrowani w CIMA, o czym zostaną poinformowani mailowo.
 6. Rejestracja studenta w CIMA odbywa się bez udziału SGH,  w oparciu o arkusz rejestracyjny CIMA i następuje po wniesieniu przez studenta opłaty rejestracyjnej na rzecz CIMA.
 7. Student uczestniczący w programie SGH & CIMA ADMA posiada takie same prawa i obowiązki jak inni studenci SGH.
 8. Warunkiem uzyskania CIMA Advanced Diploma in Management Accounting jest: zaliczyć w SGH wszystkie przedmioty uprawniające do zwolnień w CIMA, opłacić w CIMA w wyznaczonym terminie zwolnienia za poszczególne moduły (jeżeli egzamin zewnętrzny nie zostanie zaliczony podczas Twoich studiów magisterskich, zwolnienia nie zostaną przypisane na Twoje konto studenta CIMA), podchodząc do egzaminu zewnętrznego CIMA (w postaci studium przypadku do zdania zewnętrznie Management level case study), posiadać status studenta SGH II stopnia. Opłata za zwolnienia jest dokonywana w momencie ich nadania i wedle aktualnego cennika obowiązującego na dany okres. Opłaty mogą ulec niewielkiej zmianie w ciągu roku akademickiego.
 9. W przypadku, gdy liczba studentów zarejestrowanych do programu SGH & CIMA ADMA będzie niższa niż 15, program nie zostanie uruchomiony.
 10. Student biorący udział w programie SGH & CIMA ADMA jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za subskrypcję roczną. Brak opłaty spowoduje wykluczenie z programu oraz z listy aktywnych studentów CIMA.

Korzyści wynikające z zarejestrowania się jako student CIMA

Po dokonaniu rejestracji w CIMA studenci SGH stają się częścią prawdziwie globalnej sieci liderów świata biznesu i uzyskują dostęp do cennych źródeł wiedzy oraz do platformy współdzielenia najlepszych praktyk biznesowych. Globalny charakter kwalifikacji CIMA gwarantuje studentom, że ich umiejętności będą uznawane i przydatne na wszystkich szczeblach organizacyjnych firm i w różnych krajach na całym świecie. Kwalifikacje CIMA są dla studentów paszportem do ich kariery zawodowej.

Dodatkowo studenci CIMA uzyskują dostęp do zasobów online CIMA, w tym między innymi:

 • własnego konta CIMA na portalu MyCIMA, dzięki któremu studenci otrzymują wsparcie w trakcie nauki i szkoleń,
 • efektywnych i elastycznych technik studiowania, m.in. mind planning (materiały dotyczące przygotowań do certyfikatów, materiały przygotowujące do zawodu, studia przypadku, itp.),
 • czasopisma Financial Management oraz innych publikacji dostępnych do pobrania z elektronicznej biblioteki CIMA NetLibrary,
 • czasopism Insight oraz Velocity wydawanych w formie elektronicznej,
 • spotkań, konferencji studentów CIMA oraz serwisu społecznościowego CIMASphere (globalnej społeczności ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej),
 • CIMA My Jobs, międzynarodowej strony CIMA z ponad 1400 ofertami pracy.

Rejestrator do programów

Rejestrator do programów CBA i DMA uruchomiany jest rokrocznie w Wirtualnym Dziekanacie.

Rejestracja do programów jest dwuetapowa:

 1. Pierwszy etap polega na rejestracji studentów poprzez Wirtualny Dziekanat (zakładka Certyfikaty). W każdym roku akademickim rejestrator do programów SGH&CIMA otwarty będzie od 1 lipca do 20 października.
 2. Drugi etap polega na rejestracji na stronie CIMA. Szczegóły zostaną podane studentom zarejestrowanym w WD mailem. Rejestrator CIMA otwarty będzie od 21 października do 31 października każdego roku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

W sprawach programowych w SGH

Koordynator Programów SGH & CIMA – dr Magdalena Giedroyć

Magdalena Giedroyć

Ambasador programów

Gabriela Bundyra
e-mail: ambasador.sgh@cimauczelnie.pl

W sprawach finansowych i egzaminów w CIMA

CIMA Poland
ul. Złota 59
budynek Skylight, 11 piętro
00-120 Warszawa
tel.: +48 22 222 1990
e-mai: poland@cimaglobal.com

Obraz
CIMA logotyp