Bazy z dostępem online

Eurostat​

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
​statistics

EUR-Lex

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

HighWire Press

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

IEA Electricity Information Statistics

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Springer Link

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Taylor & Francis Online​

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

UN iLibrary

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Web of Science

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Bibliometryczna

Wiley Online Library

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Bibliografia Publikacji Pracowników Naukowych SGH

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

Bibliografia Zawartości Czasopism

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

CEJSH Central European Journals of Social Sciences and Humanities

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzno-abstraktowa

CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Portal ekonomiczny

RepOD Repozytorium Otwartych Danych​

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Repozytorium danych badawczych

Roczniki Statystyczne

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotestowa statystyczna

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzno-abstraktowa

Przewodnik Bibliograficzny Biblioteki Narodowej

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Bibliograficzna

Publikacje CBOS

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Publikacje i Ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

Puls Biznesu

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa

RDS Repozytorium Danych Społecznych

Sposób dostępu:
Dostęp wolny
Rodzaj bazy:
Repozytorium danych badawczych

Legalis

Sposób dostępu:
Dostęp po zalogowaniu
Rodzaj bazy:
Pełnotekstowa prawnicza