Abhijit Vinayak Banerjee

Abhijit Vinayak Banerjee – indyjski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2019.
FAKTY Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI

Abhijit Vinayak Banerjee urodził się 21 lutego 1961 r. w Mumbaju w Indiach jako syn Dipak Banerjee, bengalskiego profesora, byłego szefa Wydziału Ekonomii w Presidency College w Kalkucie oraz Nirmala Banerjee (z domu Patankar), marathi i profesor ekonomii w Centre for Studies of Social Sciences w Kalkucie. 

Wykształcenie otrzymał w South Point High School, znanej instytucji edukacyjnej w Kalkucie. Po ukończeniu szkoły został przyjęty na studia w Presidency College w Kalkucie, gdzie w 1981 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. Później ukończył ekonomię na Uniwersytecie Jawaharlala Nehru w Delhi w 1983 r. Później otrzymał doktorat w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie Harvarda w 1988 r. Tematem jego pracy doktorskiej było: „Eseje w ekonomii informacji”. Banerjee jest obecnie Międzynarodowym Profesorem Ekonomii Fundacji Forda w Massachusetts Institute of Technology; wykładał na Harvard University i Princeton University. Jego praca koncentruje się na ekonomii rozwoju. Wraz z Esther Duflo omówił eksperymenty terenowe jako ważną metodologię odkrywania związków przyczynowych w ekonomii. W 2004 r. został wybrany członkiem American Academy of Arts and Sciences. Został także uhonorowany nagrodą Infosys Prize 2009 w kategorii ekonomii nauk społecznych. Jest także laureatem inauguracyjnej nagrody Infosys Prize w kategorii nauk społecznych (ekonomia). W 2012 r. podzielił nagrodę Geralda Loeba (wyróżnienie) ze współautorką Esther Duflo za książkę „Poor Economics”. W 2013 r. został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ do panelu ekspertów, którego zadaniem jest aktualizacja Milenijnych Celów Rozwoju po 2015 r. (data ich wygaśnięcia). W 2014 r. otrzymał nagrodę Bernharda-Harmsa od Kiel Institute for the World Economy. W 2019 r. wygłosił 34. Dni Wywozu Export-Import Banku Indii na temat przeprojektowania polityki społecznej.
Banerjee i jego współpracownicy próbują zmierzyć skuteczność działań (takich jak programy rządowe) w poprawie życia ludzi. W tym celu wykorzystują randomizowane badania kontrolowane, podobne do badań klinicznych w badaniach medycznych. Na przykład, chociaż szczepienia przeciwko polio są w Indiach swobodnie dostępne, wiele matek nie przyprowadzało swoich dzieci na szczepienia. Banerjee i prof. Esther Duflo, również z MIT, próbowali eksperymentu w Radżastanie, gdzie podarowali torbę z pulsami matkom, które zaszczepiły swoje dzieci. Wkrótce w regionie wzrosła liczba szczepień. W innym eksperymencie odkryli, że efekty uczenia się poprawiły się w szkołach, które otrzymały asystentów dydaktycznych, aby pomóc uczniom o specjalnych potrzebach.

Prywatnie jest mężem Esther Duflo.​

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Handbook of economic field experiments : handbook of field experiments. Vol. 2 / edited by Esther Duflo, Abhijit Vinayak Banerjee. - Amsterdam : North-Holland an imprint of Elsevier, 2017. - XV, [1], 654 strony : ilustracje ; 24 cm. - (Handbooks in Economics)
Handbook of economic field experiments : handbook of field experiments. Vol. 1 / edited by Esther Duflo, Abhijit Vinayak Banerjee. - Amsterdam : North-Holland an imprint of Elsevier, 2017. - XV, [1], 511 stron ; 24 cm. - (Handbooks in Economics)
Poor economics : a radical rethinking of the way to fight global poverty / Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo. - New York : PublicAffairs, cop. 2011. - XI, 303 s. ; 25 cm.
Making aid work / Abhijit Vinayak Banerjee. - Cambridge ; Oxford : The MIT Press, 2007. - XV, [1], 170 s. ; 19 cm. - (Boston Review Book)
Can information campaigns spark local participation and improve outcomes? : a study of primary education in Uttar Pradesh, India / Abhijit Banerjee [et al.] ; The World Bank Development Research Group. Public Services Team. - Washington : The World Bank Development Research Group. Public Services Team, 2006. - 38 s. : il. ; 28 cm. - (Policy Research Working Paper ; 3967)

Ważniejsze artykuły naukowe

(indeksowane w bazie Web of Science wg ilości cytowań).

  • Banejee, Abhijit V., Duflo, Esther, The economic lives of the poor, “Journal of Economic Perspectives” 2007, vol. 21, Issue 1, s. 141-167.
  • Banerjee, A., Iyer, L., History, institutions, and economic performance: The legacy of colonial land tenure systems in India,” American Economic Review” 2005, vol. 95, Issue 4, s. 1190-1213.
  • Banerjee, Abhijit V., Cole, Shawn, Duflo, Esther, Linden, Leigh, Remedying education: Evidence from two randomized experiments in India, “Quarterly Journal of Economics” 2007, vol. 122, Issue 3, s. 1235-1264.
  • Banerjee, Abhijit, Chandrasekhar, Arun G., Duflo, Esther, Jackson, Matthew O., The Diffusion of Microfinance, “Science” 2013, vol. 341, Issue 6144, 363 s. Working Paper 17743.
  • Banerjee, Abhijit V., Duflo, Esther, What is middle class about the middle classes around the world?, “Journal of Economic Perspectives” 2008, vol. 22, Issue 2, s. 3-28.
  • Banerjee, Abhijit, Duflo, Esther, Glennerster, Rachel, Kinnan, Cynthia, The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation, “ American Economic Journal-Applied Economics” 2015, vol. 7, Issue 1, s. 22-53.
  • Banerjee, A.V., Duflo, E., Reputation effects and the limits of contracting: A study of the Indian software industry, “Quarterly Journal of Economics” 2000, vol. 115, nr 3, s. 989-1017.
  • Banerjee, A.V., Besley, T., Guinnane, T.W., Thy neighbor’s keeper - the design of a credit cooperative with theory and a test, “Quarterly Journal of Economics” 1994, vol. 109, Issue 2, s. 491-515.
  • Banerjee, Abhijit, Duflo, Esther, Goldberg, Nathanael, Karlan, Dean, Osei, Robert, Pariente, William, Shapiro, Jeremy, Thuysbaert, Bram, Udry, Christopher, A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries, “Science” 2015, vol. 348, Issue 6236, s. 1260799–1260799. 
  • Banerjee, Abhijit, Karlan, Dean, Zinman, Jonathan, Six Randomized Evaluations of Microcredit: Introduction and Further Steps, “American Economic Journal-Applied Economics” 2015, vol. 7, Issue 1, s. 1-21