Wyniki rekrutacji na studia magisterskie

Rekrutacja uzupełniająca – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 

Polacy

 

Cudzoziemcy

 
Rekrutacja uzupełniająca – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (II ranking)

Polacy
Cudzoziemcy


Rekrutacja uzupełniająca – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (I ranking)

Polacy
Cudzoziemcy

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia magisterskie

Polacy
Cudzoziemcy

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (III tura - 29 sierpnia)

Polacy

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (II tura - 22 sierpnia)

Polacy
Cudzoziemcy

Lista cudzoziemców przyjętych na studia drugiego stopnia w języku angielskim


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (I tura - 26 lipca)
 

Polacy

 

Cudzoziemcy