Zrozumieć zmianę demograficzną

Data wydarzenia:
13.06.2022, 10:00 - 16:45

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Zrozumieć zmianę demograficzną”, organizowanej w ramach III Kongresu Demograficznego.

Konferencja jest poświęcona przemianom demograficznym w Polsce po 1989 r. na tle trendów demograficznych w Europie.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2022 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie wraz z transmisją on-line.

PROGRAM KONFERENCJI

13 czerwca 2022 (poniedziałek)

10.00–10.35 – sesja 1
sesja inauguracyjna

 • Elżbieta Gołata, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, otwarcie
 • Romuald Zabielski, wiceprezes PAN, głos powitalny
 • Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, głos powitalny
 • Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca KE, komisarz ds. demokracji i demografii, głos merytoryczny (odtworzenie nagrania)

10.35–12.15 – sesja 2 (English and Polish) tłumaczenie symultaniczne
Demographic change in Poland and Europe/Zmiana demograficzna w Polsce i Europie
prowadzenie: Elżbieta Gołata

 • Helga de Valk: Demographic trends in Europe: the young, the old and diversity (on-line)
 • Irena E. Kotowska: Zmiana demograficzna w Polsce
 • Maciej Duszczyk: Uchodźcy wojenni w Polsce - wyzwania, szanse i rzeczywistość (on-line)
 • Dominik Rozkrut: Zmiany ludnościowe w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2021

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–14.00 – sesja 3 (English) tłumaczenie symultaniczne
Fertility and family change in low-fertility settings
Chair: Irena E. Kotowska

 • Tomáš Sobotka: Fertility and family change in Europe
 • Anna Matysiak: Fertility and the labour market
 • Discussant: Gerda Neyer: Family-fertility-gender – implications for social policy (on-line)

14.00–15.00 – przerwa na lunch

15.00–16.30 – sesja 4
Strategie reprodukcyjne Polaków: uwarunkowania i konsekwencje
prowadzenie: Jolanta Grotowska-Leder
wprowadzenie: Wzory tranzycji do dorosłości młodych dorosłych Polaków

 • Krystyna Szafraniec: Rodzina i rodzicielstwo w perspektywie pokoleniowej
 • Iwona Taranowicz: Kulturowe uwarunkowania zmian relacji intymnych (on-line)
 • Katarzyna Suwada: Łączenie pracy zawodowej i życia rodzinnego przez rodziców w Polsce (on-line)
 • Joanna Szczepaniak-Sienniak: Dzietność w Polsce a instrumenty wybranych polityk publicznych
 • Dyskutantka: Monika Mynarska (on-line)

16.30–16.45 – przerwa kawowa

16.45–18.30 – sesja 5
Zdrowie i trwanie życia – sukcesy i porażki
prowadzenie: Ireneusz Kuropka
wprowadzenie: Zmiany umieralności w Polsce

 • Wiktoria Wróblewska: Życie coraz dłuższe czy wciąż zbyt krótkie? Perspektywa historyczna i aktualne zmiany oczekiwanego trwania życia w Polsce
 • Tomasz Zdrojewski, Bogdan Wojtyniak: Dlaczego mimo znacznego obniżenia natężenia zgonów z powodu chorób układu krążenia ciągle znaczny dystans dzieli Polskę od najlepszych w tym obszarze krajów?
 • Joanna Didkowska: (R)ewolucja w epidemiologii chorób nowotworowych w Polsce
 • Magdalena Rosińska: Czy COVID-19 musiał spowodować tak znaczne straty potencjału ludzkiego w Polsce?

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

9.00–10.30 – sesja 6
Nieoczywiste przejście migracyjne
prowadzenie: Paweł Kaczmarczyk

 • Jakub Bijak: Czy migracje można przewidzieć? (on-line)
 • Anna Janicka, Agnieszka Fihel, Marek Okólski: Polska jako kraj imigracyjny: prognoza migracji międzynarodowych i ich konsekwencji dla starzenia się ludności
 • Jan Brzozowski: Wyzwania integracyjne imigrantów w sferze publicznej 10:30 11:00 Przerwa kawowa

11.00–12.30 – sesja 7
Migracje wewnętrzne w Polsce w kontekście procesów suburbanizacji
prowadzenie: Sławomir Kurek
panel dyskusyjny:

 • Daniela Szymańska, Sławomir Kurek: Suburbanizacja w kontekście procesów migracyjnych
 • Andrzej Zborowski: Decentralizacja przestrzenna versus reurbanizacja regionu miejskiego
 • Tomasz Kaczmarek: Suburbanizacja wyzwaniem dla polityk lokalnych. Przykład aglomeracji poznańskiej
 • Przemysław Śleszyński: Kierunki migracji wewnętrznych Polski po 1989 r. a procesy suburbanizacji
 • Romuald Jończy: Pomaturalny exodus młodzieży do dużych ośrodków regionalnych i wpływ na dysharmonię rozwoju w układzie centra - peryferie
 • Jadwiga Gałka: Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

12.30–13.30 – przerwa na lunch

13.30–15.00 – sesja 8
Rytm(y) zmian struktur demograficznych i społeczno-ekonomicznych
prowadzenie: Marcin Stonawski

 • Piotr Szukalski: Zmiana struktury wieku ludności: niekończąca się opowieść?
 • Monika Stanny: Procesy demograficzne i ich implikacje dla struktury społeczno-zawodowej
 • Paweł Strzelecki: Generacje a wykształcenie i aktywność na rynku pracy 15:00 15:30 Przerwa kawowa

15.30–16–30 – sesja 9 (English) tłumaczenie symultaniczne
Intergenerational solidarity – responding to demographic changes in Europe
Chair: Agnieszka Chłoń-Domińczak
Discussion panel:

 • Anne Gauthier, Axel Börsch-Supan, Andreas Edel (on-line)

16.30–16.45 – podsumowanie konferencji – Elżbieta Gołata

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

Pałac Staszica w Warszawie, Sala Lustrzana

Organizator:

Komitet Nauk Demograficznych PAN