Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Data wydarzenia:
18.11.2021, 10:00 - 15:00
Serdecznie zapraszamy na konferencję, której celem jest zaprezentowanie ostatnich badań i przedstawienie różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w związku z wymogami zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji zostanie również podjęta próba predykcji zmieniających się wymagań i trendów, jakie przyniesie bliższa i dalsza przyszłość w omawianym obszarze. Celem nadrzędnym jest poszukiwanie wspólnych płaszczyzn badawczych, w których centrum zainteresowań jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w erze gospodarki cyfrowej w wymiarze kolegialnym, między kolegialnym i krajowym.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Przedsiębiorstwa SGH