Unia Europejska i Polska wobec wyzwań związanych z finansami publicznymi, rynkiem finansowym oraz Brexitem

Data wydarzenia:
12.06.2023, 10:00 - 12:30
Katedra Finansów Międzynarodowych SGH zaprasza 12 czerwca 2023 r. na seminarium naukowe pt. Unia Europejska i Polska wobec wyzwań związanych z finansami publicznymi, rynkiem finansowym oraz Brexitem.

Przedmiotem dyskusji będą najbardziej aktualne kwestie związane ze stanem finansów publicznych w Polsce, finansowaniem dostępnym z funduszy unijnych oraz skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Program

Prowadzenie seminarium: dr Artur A. Trzebiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wprowadzenie

  • prof. dr hab. Mariusz Próchniak, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej

I – Finanse publiczne

  • Jak przywrócić konstytucyjną rangę budżetu państwa? – dr Sławomir Dudek
  • Polityka fiskalna Polski po roku 2015 – dr hab. Cezary Wójcik, prof. SGH
  • Reformy modelu zarządzania gospodarczego strefy euro –  stan obecny – dr Sławomir Miklaszewicz

II – Fundusze UE i rynek finansowy

  • Determinanty wykorzystania instrumentów zwrotnych w regionach UE –dr Katarzyna Sum
  • Unia Rynków Kapitałowych w UE – dr Aneta Waszkiewicz

III – Brexit

  • Brexit – dotychczasowe skutki i wnioski dla Polski – prof. dr hab. Leokadia Oręziak

IV – Dyskusja i podsumowanie

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Katedra Finansów Międzynarodowych