Szkolenie z nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie

Data wydarzenia:
23.10.2023, 9:00 - 24.10.2023, 16:00
Zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniu przygotowującym do realizacji podstawy programowej nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie.

Podczas szkolenia zostaną omówione w sposób praktyczny wybrane zagadnienia z podstawy programowej przedmiotu Biznes i Zarządzanie, w szczególności istotne zmiany w stosunku do wcześniejszej podstawy programowej Podstaw przedsiębiorczości. 

plakat do wydarzenia

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w dniach 23-24 października 2023 r. w godz. 9.00-16.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Program szkolenia

I. Osoba przedsiębiorcza

Techniki wywierania wpływu i sposoby obrony przed manipulacją

 • Kreatywne myślenie – techniki pobudzające kreatywne myślenie w pracy indywidualnej i zespołowej
 • Rodzaje i źródła innowacji
 • Etapy podejmowania decyzji i metody wspomagające ten proces.
 • Techniki zarządzania czasem
 • Komunikacja interpersonalna

II. Zarządzenie projektami

 • Istota i cele projektu
 • Wyróżnianie zadań w projekcie i określanie ról poszczególnych członków zespołu
 • Harmonogram i budżet projektu

III. Gospodarka rynkowa

 • Podstawowe parametry charakteryzujące gospodarkę (PKB, inflacja, bezrobocie)

IV. Finanse osobiste

 • Funkcje i formy pieniądza
 • Postawy wobec pieniędzy  
 • Poziomy dojrzałości finansowej
 • Zarządzanie finansami osobistymi
 • Formy oszczędzania i inwestowania

V. Osoba przedsiębiorcza na rynku pracy

 • Proces doboru pracownika
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

VI. Przedsiębiorstwo

 • Istota zarządzania przedsiębiorstwie
 • Pomysł na własny biznes i jego wstępna weryfikacja

Kadra dydaktyczna

Bartosz Majewski

Obraz
Bartosz Majewski

Bartosz Majewskidyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, przewodniczący zespołu tworzącego podstawę programową przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”, współautor podręczników do przedsiębiorczości; członek zespołu tworzącego maturę z BIZ w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; autor zadań do Olimpiady Przedsiębiorczości; specjalizuje się w edukacji przedsiębiorczej i miękkich aspektach zarządzania.

dr hab. Sylwester Gregorczyk prof. SGH

Obraz
dr hab. Sylwester Gregorczyk prof. SGH

Dr hab. Sylwester Gregorczyk prof. SGH – kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego SGH, współautor podstawy programowej przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”, współautor podręcznika do Podstaw przedsiębiorczości „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz organizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości; specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu projektami, kierowaniu ludźmi.


Rejestracja

Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest możliwe za pośrednictwem formularza elektronicznego. Zapisy będą przyjmowane w dniach 27 września – 13 października 2023 r.


Kontakt
Centrum Otwartej Edukacji
e-mail: coe@sgh.waw.pl

Rodzaj wydarzenia:
szkolenie
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Centrum Otwartej Edukacji, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

.