Sustainable Human Resources Management – an International Perspective

Data wydarzenia:
24.04.2024, 10:30 - 25.04.2024, 16:45
Zapraszamy w dniach 24–25 kwietnia 2024 r. na międzynarodową konferencję naukową „Sustainable Human Resources Management – an International Perspective”, organizowaną przez Instytut Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni/platformy do wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze zrównoważonego ZZL w kontekście międzynarodowym zarówno w środowisku naukowym, jak i praktyków. Rozważania będą uwzględniać aktualny kontekst transformacji bliźniaczej: cyfrowej i zielonej, jak również przeobrażenia modelu pracy i przywództwa, a także wpływu digitalizacji na procesy zarządzania ludźmi w organizacji.


Rejestracja

Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji w formule online prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online

Organizator:

Instytut Kapitału Ludzkiego SGH, Instytut Psychologii UG

.