Spotkanie Klubu Prasowego SGH

Data wydarzenia:
28.02.2024, 18:00 - 19:30
Drugie spotkanie w ramach Klubu Prasowego SGH będzie poświęcone wręczeniu nagród Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla wybitnych dziennikarzy gospodarczych. Nagrody są przyznawane przez kapitułę w dwóch kategoriach:
  • Nagroda Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla najlepszego dziennikarza gospodarczego za całokształt dorobku 
    SGH, Warszawa 2024
  • Nagroda Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla najlepszego dziennikarza gospodarczego w 2023 roku  za wybitne osiągnięcia w sferze popularyzacji nauk ekonomicznych
    SGH, Warszawa 2024 

Wręczać je będą rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH i przewodniczący Samorządu Studentów SGH Piotr Borczyński. Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Prasowa.

Klub Prasowy SGH to nowa inicjatywa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Inauguracyjne spotkanie Klubu odbyło się 24 stycznia. Jego gościem był redaktor naczelny tygodnika „Polityka” Jerzy Baczyński. Rozmowę poświęconą wielkim oczekiwaniom i zagrożeniom, jakie przyniesie 2024 r. przypadający na sam środek wyborczego cyklu, poprowadziła red. Agnieszka Lichnerowicz z TOK FM.

W zamierzeniu organizatorów Klub Prasowy SGH ma służyć integracji środowiska dziennikarzy gospodarczych i  trwalsze związanie ich z SGH. Spotkania odbywają się w każdą przedostatnią środę miesiąca, stwarzając okazję do rozmowy wybitnych dziennikarzy z osobami mającymi wpływ na opinię publiczną w Polsce i życie społeczno-gospodarcze kraju.

Związanie z SGH kręgu dziennikarzy specjalizujących się w zagadnieniach ekonomicznych powinno być zarazem zachętą dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, których interesuje szeroko pojęta działalność publicystyczna, by nawiązywali kontakty i włączali się w networking z udziałem najwybitniejszych dziennikarzy prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych w kraju.

Z inicjatywy władz uczelni w ramach elitarnego Klubu Prasowego SGH będą rokrocznie przyznawane nagrody za całościowy dorobek dziennikarski oraz najwybitniejsze osiągnięcia w minionym roku.

Rodzaj wydarzenia:
spotkanie
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, sala nr 9

Organizator:

Zespół Prasowy SGH