Społeczna odpowiedzialność polskich uczelni oczami interesariuszy wewnętrznych

Data wydarzenia:
21.03.2023, 11:00 - 13:00
Zapraszamy wykładowców, pracowników, studentów oraz doktorantów na webinarium online pt. „Społeczna odpowiedzialność polskich uczelni oczami interesariuszy wewnętrznych”, organizowane przez Grupę roboczą ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną wyniki badania Diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni, przeprowadzonego wśród interesariuszy wewnętrznych uczelni, a także odbędzie się panel dyskusyjny z reprezentantami interesariuszy uczelni na temat wyzwań, przed którymi stoją polskie szkoły wyższe w zakresie realizacji zasad społecznej odpowiedzialności.

Transmisję na żywo z webinarium można śledzić na kanale YouTube.

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Lokalizacja:
Organizator:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

.