SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy – koniec zapisów

Data wydarzenia:
10.06.2024, All day
Celem letniej szkoły „SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy” jest umożliwienie doktorantom pogłębionego wglądu w kluczowe zagadnienia, wyzwania i podejścia występujące we współczesnych badaniach dotyczących polityk, biznesu i gospodarki.

Oprócz seminariów w czasie „SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy” odbędą się także warsztaty dotyczące wybranych metod badawczych (w sumie 32 godziny dydaktyczne).

Letnia szkoła odbędzie się w Warszawie w dniach 8–12 lipca 2024 r.

Termin składania aplikacji upływa 10 czerwca 2024 r.


Wydarzenie jest organizowane jako część projektu „Strengthening the SGH Doctoral School’s Position Within the Framework of the International Area of Doctoral Education” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu STER - Internationalization of Doctoral Schools”. Dzięki finansowaniu projektu STER ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), udział w SGH Doctoral Summer School on contemporary challenges in politics, business, and economy jest bezpłatny. Uczestnicy muszą jednak pokryć koszty podróży i zakwaterowania.
 

projekt NAWA ster
Rodzaj wydarzenia:
szkoła letnia
Kategoria wydarzenia:
doktoranckie
Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Szkoła Doktorska SGH

.