Seminarium z cyklu „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”

Data wydarzenia:
19.09.2023, 17:20 - 19:30
Zapraszamy na czwarte seminarium z cyklu „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy” na kanwie książki: „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961–2021” autorstwa Alana S. Blindera.

Program spotkania

Czwarte spotkanie pt. Czy da się obniżać deficyt budżetowy nie powodując spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia? odbędzie się 19 września 2023 r.

Prowadzenie: Stefan Kawalec

Wystąpienia wstępne referentów:

  • dr hab. Andrzej Rzońca – przedstawienie ujęcia tematu w książce Alana Blindera
  • Ludwik Kotecki (członek RPP, były wiceminister finansów)
  • dr Stanisław Kluza (SGH, prezes QuantTank, były minister finansów, były przewodniczący KNF)

Dyskusja uczestników współtworzących seminarium

Głosy końcowe referentów


CYKL SPOTKAŃ

Celem spotkań jest dyskusja i odpowiedzenie na następujące pytania:

  • Jakie obszary w tej polityce można uznać za pole szerokiego konsensusu?
  • W jakich obszarach występują wyraźne alternatywne stanowiska?
  • W jakich obszarach brak jeszcze dostatecznie rozwiniętych wyjaśnień?

Podstawą dyskusji jest książka „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961–2021” autorstwa Alan S. Blinder-a (Princeton University Press, Princeton and Oxford 2022). Tytuł książki świadomie nawiązuje do słynnego dzieła Miltona Friedmana i Anny Schwartz „A Monetary History of the United States, 1867-1960” (Princeton University Press 1963), które stało się kluczowe dla wyjaśnienia źródeł wielkiego Kryzysu lat 1930. Blinder zajmuje się jednak nie tylko polityką monetarną, lecz również polityką fiskalną i interakcją między tymi dwoma segmentami polityki stabilizacyjnej. Ostanie wydarzenia odnotowane w książce to wzrost inflacji w końcu 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Autor prezentuje w uporządkowany sposób główne wątki dyskusji dotyczące skuteczności narzędzi polityki stabilizacyjnej oraz pokazuje jakie narzędzia były faktycznie stosowane i jakie zjawiska w realnej gospodarce temu towarzyszyły. Ksiązka Blindera może stanowić punkt startowy do dyskusji nad współczesną polityką makroekonomiczną. W trakcie dyskusji będziemy oczywiście odwoływali się również do innych książek lub artykułów poruszających wybrane przez nas tematy.

Organizatorzy: Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorzy:

  • dr Jarosław Janecki - przewodniczący Rady TEP, wykładowca SGH, b. główny ekonomista Banku Societe Generale S.A. w Polsce,
  • Stefan Kawalec - prezes firmy doradczej Capital Strategy, b.  wiceminister finansów, członek założyciel TEP,
  • dr Ernest Pytlarczyk - główny ekonomista Banku Pekao S.A.,
  • dr hab. Andrzej Rzońca - prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP.

Terminy następnych spotkań zostaną ustalone później.

Pierwsze spotkanie pt. Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe? odbyło się 27 kwietnia 2023 r.

Drugie spotkanie pt. Rola oraz koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki odbyło się 16 maja 2023 r.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, Towarzystwo Ekonomistów Polskich