Seminarium poświęcone prof. Edwardowi Lipińskiemu z okazji setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej

Data wydarzenia:
30.03.2023, 13:30 - 15:30
18 stycznia 2023 r. Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ustanowił rok 2023 „Rokiem Profesora Edwarda Lipińskiego” dla upamiętnienia setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej (od 1933 r. SGH).
Opis

Autorką okolicznościowej grafiki jest Hanna Michalska-Baran, artysta grafik.

2023 rokiem profesora Edwarda Lipińskiego, wykladowcy SGH/SGPiS w latach 1923-1960

Autorką okolicznościowej grafiki jest Hanna Michalska-Baran, artysta grafik.

W ramach obchodów przypominających dokonania wybitnego ekonomisty o światowej renomie, autora ogromnej liczby prac, prorektora SGH w latach 1937/1938 oraz 1945/1946, a także dyrektora Miejskiej Szkoły Handlowej i koordynatora działalności konspiracyjnej SGH w czasie okupacji niemieckiej, przewidziano szereg wydarzeń. Planowane jest m.in. upamiętnienie wkładu prof. Edwarda Lipińskiego w powstanie i działalność Komitetu Obrony Robotników, zorganizowanie wystawy dotyczącej jego działalności opozycyjnej oraz publikacja biografii autorstwa prof. Andrzeja Zawistowskiego.

W dniu 30 marca odbędzie się także okolicznościowe seminarium poświęcone prof. Edwardowi Lipińskiemu z okazji setnej rocznicy jego zatrudnienia w Wyższej Szkole Handlowej. Jego przygotowaniem zajmuje się Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH.

Program

Uroczyste otwarcie seminarium przez rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH

Wystąpienie kierownika Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego, „Rola Edwarda Lipińskiego w historii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.

Referaty

  • dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH, „Edward Lipiński – człowiek trzech epok”,
  • dr hab. Aldona Podolska-Meducka, prof. SGH, „Edward Lipiński jako kierownik Miejskiej Szkoły Handlowej”,

Przerwa na kawę (14.30-15.00)

  • prof. dr hab. Andrzej Friszke, „Działalność Edwarda Lipińskiego w Komitecie Obrony Robotników”,
  • prof. dr hab. Ryszard Bartkowiak, „Działalność naukowa Edwarda Lipińskiego”. 
Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

bud. G, sala Senatu SGH

.