Seminarium CEMS organizowane w SGH

Data wydarzenia:
11.05.2022, 19:00 - 14.05.2022, 19:00
CEMS Model UNFCCC Role Play – Seminarium CEMS organizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC (236191-0084).

Seminarium jest integralną częścią przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC oferowanego w programie CEMS MIM i realizowanego w semestrze letnim wspólnie przez uczestniczące uczelnie (w uczelniach partnerskich może występować pod nieco inną nazwą). Formuła przedmiotu polega na jednoczesnym przeprowadzeniu zajęć na uczelniach partnerskich (SGH, HSG, ESADE, RSM, UoC, UB, CUB, WU, SSE), w tym przygotowaniu studentów do roli negocjatorów, po czym wszyscy studenci spotykają się na wspólnym seminarium, które jest symulacją negocjacji klimatycznych. Zajęcia realizowane są w okresie od lutego do końca kwietnia, zaś seminarium organizowane jest w jeden z weekendów majowych.

Uczestnicy

Ok. 230 studentów z dziewięciu uczelni oraz 10-11 wykładowców (SGH oraz uczelnie mieszczące się w: St. Gallen, Barcelonie, Rotterdamie, Kolonii, Mediolanie, Budapeszcie, Wiedniu i Sztokholmie)

Struktura seminarium – plan ramowy

Dzień 1 – Przyjazd studentów i wykładowców

Ok. godz. 19-20  Spotkanie powitalne i oficjalne rozpoczęcie seminarium, w tym przekazanie istotnych informacji (w formie wieczornej, nieformalnej kolacji/koktajlu na uczelni lub w lokalu na zewnątrz)

Dzień 2    

9:00 – 9:30  Otwarcie z udziałem władz uczelni i sponsorów

9:30 – 19:00/19:30  Sesje negocjacyjne (plenarne i trzech grup roboczych)

Ok. 13:00 Lunch

Ok. 20:00  Uroczysta kolacja (lokal poza SGH, udział władz uczelni i sponsorów)

Dzień 3    

9:00 – 17:00  Sesje negocjacyjne, na koniec podsumowanie przez wykładowców i oficjalne zakończenie seminarium

17:00 – 19:00  Sesja zdjęciowa (grupy, uczelnie itp.) plus closing drinks

Wieczorem zazwyczaj nieformalne spotkanie organizowane przez lokalnych studentów (CESM Club)

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

SGH

Organizator:

SGH