Samorząd terytorialny wobec kryzysu i zagrożenia. Polskie doświadczenia kadencji 2018-2023

Data wydarzenia:
23. - 24.11.2023, All day

W trakcie konferencji przedstawione zostaną najnowsze badania nad samorządem terytorialnym w Polsce. Referaty dotyczyć będą podsumowań, wydarzeń, działań, reform i zagadnień dotyczących kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023.

Oprócz tradycyjnych referatów prezentujących wyniki badań dotyczących samorządu odbędą się również dyskusje panelowe podejmujące zagadnienia praktyczne i teoretyczne.

Propozycja paneli

 1. Wdrażanie reform samorządowych ostatnich lat i związane z tym wyzwania
 2. Samorząd terytorialny a długoterminowy wpływ pandemii COVID-19
 3. Samorząd wobec wyzwań związanych z agresją Rosji na Ukrainę
 4. Stan finansów samorządowych w obliczu kryzysów
 5. Rządowe programy wsparcia samorządu i ich wpływ na kondycję finansową i zdolności inwestycyjne samorządu
 6. Samorząd jako koordynator i animator rozwoju gospodarczego
 7. Samorząd terytorialny a transformacja energetyczna
 8. Samorząd terytorialny a zrównoważony rozwój
 9. Reforma planowania przestrzennego

Dyskusje panelowe

 1. Usługi publiczne świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego
 2. Samorząd terytorialny a prawo do dobrej administracji

Dyskusje z udziałem przedstawicieli samorządu

 1. Polskie miasta w obliczu nowych wyzwań
 2. Problemy polskich miasteczek i powiatów

Ważne daty

 • Termin zgłoszenia: 13 listopada 2023 r.
 • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 15 listopada 2023 r.
 • Publikacja programu konferencji: 15 listopada 2023 r.
 • Obrady konferencji: 23-24 listopada 2023 r.

Kontakt

 • dr hab. Sebastian Kozłowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Adam Jarosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), e-mail: adam.jarosz@sgh.waw.pl
   

  Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II: Wsparcie konferencji naukowych”.

  Obraz
  logo Ministerstwa Edukacji i Nauki
  Rodzaj wydarzenia:
  konferencja
  Kategoria wydarzenia:
  naukowe
  Lokalizacja:

  Pierwszy dzień: SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

  Drugi dzień: UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek WNPiSM, aula im. Jana Baszkiewicza

  Organizator:

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski