Rozmowy przy drugiej kawie: Rola i miejsce Centrum Nauki Języków Obcych SGH we wspólnocie akademickiej uczelni

Data wydarzenia:
25.04.2024, 9:00 - 10:00
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia zaprasza na webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”. Tematem spotkania będzie „Rola i miejsce Centrum Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we wspólnocie akademickiej uczelni”.
rozmowy przy drugiej kawie

Będziemy szukać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Co powoduje, że oferta dydaktyczna CNJO SGH stanowi szczególną wartość dodaną dla wspólnoty akademickiej Uczelni?
  2. Jak CNJO SGH rozwija kompetencje kluczowe?
  3. Jakie są potencjalne kierunki rozwoju CNJO SGH jako partnera dla Uczelni i otoczenia zewnętrznego?

Prezentację wprowadzającą przedstawi zespół CNJO SGH:

  • dr Renata Nowicka, z-ca dyrektora CNJO SGH,
  • mgr Izabela Godlewska, wykładowca, zespół języka angielskiego CNJO SGH,
  • dr Renata Jagaczewska, adiunkt, zespół języka niemieckiego CNJO SGH.

Webinarium odbędzie się 25 kwietnia o godz. 9.00 na platformie MS Teams.

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia

.