Rozmowy przy drugiej kawie: Międzynarodowe akredytacje EQUIS i AACSB jako szansa dla wyższej edukacji ekonomicznej

Data wydarzenia:
24.11.2022, 9:00 - 10:00
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia ma przyjemność zaprosić na drugie w roku akademickim 2022/23 webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.

W pierwszym semestrze bieżącego roku akademickiego webinaria dedykujemy kwestiom związanym z zewnętrznym zapewnianiem jakości. Ze względu na fakt, że Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyskała akredytację EQUIS (EFMD), jest w procesie akredytacyjnym AACSB oraz cyklicznie (tak jak każda inna polska uczelnia) przechodzi oceny PKA, naszym celem jest stworzenie pewnej (mocno ograniczonej czasem webinarium) przestrzeni do dyskusji nad tymi procesami.

Najbliższe webinarium nosi tytuł „Międzynarodowe akredytacje EQUIS i AACSB jako szansa dla wyższej edukacji ekonomicznej” i poświęcone będzie dyskusji o filozofii akredytacji międzynarodowych oraz dlaczego te akredytacje postrzegamy jako szansę dla SGH. Ukażemy też różnice i podobieństwa do naszej krajowej akredytacji programowej świadczonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, pokażemy jakie logiki towarzyszą w zarządzaniu programami studiów z perspektywy, w szczególności AACSB.

Webinarium odbędzie się w czwartek, 24 listopada 2022 w godzinach 9.00–10.00 na platformie MS Teams.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawią dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH oraz dr Jacek Lewicki – dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH.
 

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Kategoria wydarzenia:
nakowe
Lokalizacja:

webinarium

Organizator:

Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia.