Rozmowy przy drugiej kawie: Higher education responsibility – what does it mean? Reflections from wartime

Data wydarzenia:
15.12.2022, 9:00 - 10:00
Zespół Pełnomocnika Rektora SGH ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia ma przyjemność zaprosić Państwa na trzecie w roku akademickim 2022/23 webinarium z cyklu „Rozmowy przy drugiej kawie”.

Naszym honorowym gościem będzie profesor Nataliia Stukało, wiceprzewodnicząca Ukraińskiej Agencji Zapewniającej Jakość (National Agency for Higher Education Quality Assurance – Ukrainian Quality Assurance Agency) oraz członek zarządu INQAAHE. Prof. Nataliia Stukało przedstawi prezentację pod tytułem: „Higher education responsibility – what does it mean? Reflections from wartime” (Odpowiedzialność szkolnictwa wyższego – co to znaczy? Refleksje z czasów wojny).

Celem prezentacji będzie zaproszenie polskich i europejskich uczelni do dyskusji na temat jak kształcić studentów w duchu odpowiedzialności za wartości demokratyczne i otoczenie społeczne. Pani profesor zmierzy się z trudnym pytaniem, czy obecne rozwiązania europejskie dotyczące szkolnictwa wyższego są skuteczne w wyposażaniu studentów w kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje obywatelskie?

Webinarium będzie w całości prowadzone w języku angielskim.

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia

Wsparcie w organizacji – dr Iryna Degtyarova