Równe traktowanie: zrozumieć siebie i innych – Inteligencja emocjonalna w sytuacjach konfliktowych

Data wydarzenia:
12.06.2024, 17:00 - 18:30
Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Równe traktowanie: zrozumieć siebie i innych”. Tematem wydarzenia będzie „Inteligencja emocjonalna w sytuacjach konfliktowych”.
Równe traktowanie: zrozumieć siebie i innych – Inteligencja emocjonalna w sytuacjach konfliktowych

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2024 na platformie MS Teams (hasło: rSmEY9).

Kontakt:
prof. dr hab. Hanna Godlewska Majkowska
pełnomocniczka rektora SGH ds. równego traktowania, prorektorka SGH w latach 2016-2020
e-mail: hanna.godlewska-majkowska@sgh.waw.pl


„Równe traktowanie: zrozumieć siebie i innych” to cykl spotkań, których celem jest rozwinięcie umiejętności w zakresie rozwoju cech osobowościowych wzmacniających równe traktowanie innych oraz pozwalających na lepsze zrozumienie własnych emocji oraz relacji z innymi. Przedmiotem spotkań jest analiza inteligencji emocjonalnej oraz jej roli w kształtowaniu postaw i podejmowaniu decyzji.

Opiekunem merytorycznym spotkań jest dr Lidia Czarkowska.

dr Lidia D. Czarkowska

Obraz
dr Lidia D. Czarkowska

Psycholog, socjolog, antropolog, konsultant, trener, coach, mentor i superwizor. Od ponad 20 lat wspiera rozwój ludzkiego potencjału. Założycielka i dyrektor w latach 2010-2018 Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik trzech kierunków studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny, Coaching menedżerski oraz Mentoring. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Posiada głęboką wiedzę, popartą długoletnią praktyką z zakresu psychologii biznesu, socjologii, antropologii, zarządzania, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz rozwoju potencjału człowieka.

Prowadzi coachingi, mentoring, warsztaty, superwizje oraz zespołowe i indywidualne programy rozwojowe dla liderów i wyższej kadry menedżerskiej, wdraża coachingowe modele do pracy nad strategią na poziomie zarządów. Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm. Pod jej redakcją ukazały się też osiem tomów m.in.: Coaching as a method of developing human potential, Coaching katalizator rozwoju organizacji oraz Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Jest założycielką i redaktorem naczelnym pierwszego w Europie naukowego, punktowanego czasopisma Coaching Review oraz akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu.


„Równe traktowanie: zrozumieć siebie i innych” to kontynuacja cyklu spotkań w ramach Forum Kobiet SGH. Poprzednie spotkania:

Rodzaj wydarzenia:
spotkanie
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:
Organizator:

prof. dr hab. Hanna Godlewska Majkowska – pełnomocniczka rektora SGH ds. równego traktowania, prorektorka SGH w latach 2016-2020

.