Przestrzeń we współczesnej gospodarce

Data wydarzenia:
9.06.2022, 10:00 - 16:00
Katedra Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Przestrzeń we współczesnej gospodarce”.

Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w kraju i zagranicą, którzy w swych zainteresowaniach badawczych i dydaktycznych podejmują kwestie uwarunkowań przestrzennych i ich znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Organizator:

Katedra Geografii Ekonomicznej SGH