Przedsiębiorstwo hybrydowe

Data wydarzenia:
30. - 31.05.2022, All day
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów na temat wymuszonego pandemią funkcjonowania przedsiębiorstw w formule hybrydowej. Konferencja odbędzie się w dniach 30–31 maja 2022 r. w Kazimierzu Dolnym​.

Zapraszamy do przygotowania artykułów, których przedmiotem będą rozważania teoretyczne i prezentacja wyników badań dotyczących różnych aspektów funkcjonowania hybrydowego przedsiębiorstwa m.in.:

  • strategii i modeli biznesu,
  • zrównoważonego rozwoju,
  • postaw przedsiębiorczych i działalności innowacyjnej,
  • kierowania ludźmi,
  • organizacji procesów i projektów,
  • globalnej konkurencji,
  • zachowań konsumentów na tradycyjnym i wirtualnym rynku.
Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

Kazimierz Dolny

Organizator:

Instytut Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH