Post(?)pandemiczna perspektywa wartości – XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Data wydarzenia:
14. - 17.05.2022, All day
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zapraszają do udziału w XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością, pt. Post(?)pandemiczna perspektywa wartości.

Przez ostatnie dwie dekady przedstawiciele świata nauki, a także praktyki gospodarczej, spotykali się, by wymieniać doświadczenia, wyniki badań i refleksje na temat niezwykle złożonego i wielowymiarowego problemu zarządzania wartością, czego efektem były coroczne publikacje naukowe.

Tematyka najbliższej konferencji obejmować będzie zarówno kontynuację i rozwinięcie wielu zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem wartością, które pojawiły się w poprzednich latach, jak i nowe wątki. W tym również obejmujące nową, postCOVID-ową (?) rzeczywistość.

Organizatorzy podejmą się nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim rozważań na temat przyszłości. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że nie można pomijać wpływu zjawisk kryzysowych, choćby takich jak kryzys gospodarczy, polityczny czy klimatyczny, na tworzenie i destrukcję wartości.

Konferencja, jak co roku będzie miała miejsce podczas rejsu promem do Szwecji – liczba miejsc ograniczona.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

prom Polferries

Organizator:
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania; Uniwersytet Gdański
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie