Polski BezŁad Legislacyjny. Problemy polskiego procesu legislacyjnego w latach 2019–2021

Data wydarzenia:
6.06.2022, 12:00 - 14:30

Zapraszamy na seminarium „Polski BezŁad Legislacyjny. Problemy polskiego procesu legislacyjnego w latach 2019–2021” organizowane przez Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego wraz z Katedrą Studiów Politycznych, Zakładem Socjologii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Seminarium odbędzie się  6 czerwca, w  godz. 12.00–14.30, w sali 105G, w SGH, al. Niepodległości 162.

Podczas wydarzenia zostaną omówione wyniki raportu przygotowanego przez ekspertów OFL dotyczącego procesu legislacji w latach 2019–2021. W interdyscyplinarnym gronie naukowców, ekspertów z organizacji  gospodarczych, pozarządowych oraz think tanków skomentujemy praktyki legislacyjne i zastanowimy się nad ich konsekwencjami.

Obecność na wydarzeniu wymaga uprzedniej rejestracji.

Szczegółowy program wydarzenia

12.00–12.15 – otwarcie i powitanie osób uczestniczących

  • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH
  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Katedra Studiów Politycznych, KES, SGH, Obywatelskie Forum Legislacji
  • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH, Zakład Socjologii, KES SGH, Obywatelskie Forum Legislacji

12.15–12.30 – Prezentacja Obywatelskiego Forum Legislacji – Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji

12.30–12.55 – Obraz procesu legislacyjnego z perspektywy głównych problemów i ujęcia ilościowego – Grażyna Kopińska, Obywatelskie Forum Legislacji

12.55–13.10 – Prace nad Polskim Ładem jako przykład modelowego antyprocesu legislacyjnego – Witold Michałek, Unilob, Obywatelskie Forum Legislacji

13.10–13.25 – Dlaczego w Polsce nie udaje się skutecznie uregulować lobbingu w procesie stanowienia prawa? – dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel, Uniwersytet Adama Mickiewicz, Obywatelskie Forum Legislacji

13.25–13.40 – Udział organizacji społecznych i ich przedstawicieli w procesie stanowienia prawa – Piotr Frączak,  Fundacja im. Roberta Schumana (program #prosteNGO), Obywatelskie Forum Legislacji

13.40–14.30  – Panel komentatorów oraz dyskusja z udziałem osób uczestniczących

  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, Katedra Studiów Politycznych KES  SGH, Obywatelskie Forum Legislacji
  • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH, Zakład Socjologii KES, SGH, Obywatelskie Forum Legislacji
  • dr  Tomasz Zalasiński, Kancelarii DZP, Obywatelskie Forum Legislacji
  • dr Maciej Berek, Uniwersytet Warszawski, Obywatelskie Forum Legislacji

Moderacja: Krzysztof Izdebski, Fundacja im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji

14.30  – zakończenie i poczęstunek.

Prosimy o przesyłanie informacji o uczestnictwie w seminarium na adres e-mail: kizdebski@batory.org.pl do 3 czerwca 2022.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH budynek G sala 105

Organizator:
Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Katedra Studiów Politycznych, Zakład Socjologii, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH