Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia

Data wydarzenia:
18.11.2021, 9:00 - 20:00
Głównym celem konferencji jest dyskusja o najnowszych wynikach badań z obszaru ekonomii międzynarodowej i zmianach rynkowych, które wywołała pandemia. Konferencja będzie także okazją do upamiętnienia jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH (wcześniej Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Podczas konferencji odbędą się warsztaty dla doktorantów i młodych pracowników nauki (do pięciu lat po uzyskaniu stopnia doktora). Warsztaty poświęcone będą metodyce pracy badawczej, a gościem specjalnym warsztatów będzie prof. Ian Wooton z Uniwersytetu Strathclyde, wybitny badacz handlu międzynarodowego i nauczyciel akademicki.

Zgłoszenia udziału w konferencji z podaniem tytułu referatu i streszczeniem przyjmujemy do 21 maja 2021 r.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH

Organizator:

Instytut Ekonomii Międzynarodowej SGH