Polska polityka migracyjna – uwarunkowania i rekomendacje

Data wydarzenia:
17.04.2024, 15:45 - 19:00
Zapraszamy na konferencję „Polska polityka migracyjna – uwarunkowania i rekomendacje”, która odbędzie się w środę, 17 kwietnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Polska obecnie nie ma, ani historycznie nie posiadała kompleksowej polityki migracyjnej. Jej wypracowanie jest jednym z najpilniejszych obszarów aktywności dla nowego rządu.
Polska w okresie ostatnich 10 lat przeszła ewolucję od kraju o ujemnym do kraju o dodatnim saldzie migracji netto. Strategia migracyjna powinna w szczególności uwzględniać sytuację demograficzną danego kraju, jego poziom rozwoju gospodarczego i zamożność, a także wewnętrzne uwarunkowania społeczne i geopolityczne. Jednocześnie strategia migracyjna musi uwzględnić globalne trendy demograficzne.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, aula I

Organizator:

Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Fundacja Przyjazny Kraj, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank, Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej (SGH)

.