Polacy pracujący w czasie wielokryzysu. Wyniki badań panelowych 2021 i 2023

Data wydarzenia:
29.05.2023, 13:00 - 18:00
Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej oraz Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na seminarium naukowe w trakcie którego zostaną zaprezentowane wyniki badań panelowych zrealizowanych w ramach projektu COV-WORK Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego.

Zapraszamy do dyskusji nad zjawiskiem wielokryzysu i jego wpływu na współczesne procesy dehumanizacji pracy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

.