Partycypacja pracownicza i humanizacja pracy jako sposób na wyższą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Data wydarzenia:
26.11.2021, 10:30 - 14:30
Katedra Polityki Publicznej SGH zaprasza na seminarium „Niewykorzystane źródła konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Dialog społeczny - partnerzy społeczni wobec partycypacji i humanizacji pracy” organizowane w ramach projektu DIRECT II „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy” (DIRECT II VS/2020/0101).

Seminarium odbędzie się 26 listopada 2021 roku (piątek) w formie hybrydowej: w gmachu SGH, sala 152 G, w godz. 10.30-14.30 oraz online (MS Teams).

W programie zaplanowano dyskusję na temat partycypacji pracowniczej w warunkach przekształceń technologicznych, szczególnie na relacjach między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwościami:

  • humanizacji środowiska pracy; - poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy;
  • poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.

Zaplanowano dwa panele dyskusyjne:

  1. Polskie przedsiębiorstwa – partycypacyjne, humanizujące organizację pracy w warunkach zmian technologicznych.
  2. Pracodawcy i pracownicy na drodze do wytworzenia lepszego dialogu – lepsze modele funkcjonowania związków zawodowych i organizacji pracodawców: układy zbiorowe pracy, partycypacja, konkurencyjność.

Wśród panelistów są wybitni znawcy powyższych zagadnień, a także liderzy organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.

Dyskusję będzie moderował prof. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH.

Zapewniony: catering, obiad, możliwość zwrotu kosztów dojazdu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: prof. Andrzej Zybała, andrzej.zybala@sgh.waw.pl

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

sala 152 G, oraz online (MS Teams).

Organizator:

Katedra Polityki Publicznej SGH