Opakowania kompostowalne – innowacje dla potrzeb rozwoju rynku opakowań do żywności – seminarium projektu SIMBIO

Data wydarzenia:
23.09.2022, 9:00 - 15:15
Seminarium stanowi unikatowe spotkanie interesariuszy rynku i łańcuchów dostaw bioopakowań, które zgromadzi przedstawicieli m.in. instytucji administracji publicznej, izb, stowarzyszeń i klastrów, przedsiębiorstw z branży opakowań, organizacji pozarządowych i konsumentów. Jego celem jest podsumowanie wyników badań w projekcie finansowanym przez NCBR pt. „New Frontiers in Social Innovation Research: Social Innovation Management for BIOPlastics” (SIMBIO) w ramach programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation Call, w którym partnerami z Polski są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.

Program seminarium obejmie trzy oryginalne sesje tematyczne PERSPEKTYWA – BIZNES – ROZWÓJ raportujące osiągnięcia projektu SIMBIO i wychodzące naprzeciw przyszłym scenariuszom rozwoju krajowego rynku bioopakowań, w szczególności opakowań kompostowalnych.

Podczas wydarzenia odbędą się eksperckie prezentacje gości specjalnych, analizy studiów przypadków menedżerów przedsiębiorstw oraz panel dyskusyjny przedstawicieli różnych interesariuszy projektu.

Zespół SIMBIO zaprezentuje wyniki i wnioski z badań podstawowych i przemysłowych zrealizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, we współpracy z partnerami zagranicznymi: Coventry University w Wielkiej Brytanii, Federal University of Sao Carlos w Brazylii oraz Simon Fraser University w Kanadzie.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gmach główny, sala 152

Organizator:

partnerzy projektu SIMBIO – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Łódzki