Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego

Data wydarzenia:
28. - 29.09.2023, All day
​Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych zapraszają na konferencję naukową pt. Nowe wyzwania dla rozwoju zrównoważonego.

Celem konferencji jest dyskusja teoretyków i praktyków zajmujących się rozwojem zrównoważonym, prezentacja badań i działań podejmowanych przez członkinie i członków Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zajmujących się tą tematyką.

W czasie obrad poszukiwane będą przede wszystkim odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie wyzwania dla rozwoju zrównoważonego wynikają z bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej?
  • Jakie bariery można zdiagnozować w realizacji celów rozwoju zrównoważonego?
  • Jak grupy interesariuszy (w tym szczególnie samorządy, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe) praktycznie wdrażają założenia rozwoju zrównoważonego?
  • Jakie wyzwania rozwojowe, uwzględniające zasady rozwoju zrównoważonego, stoją przed Polską, Europą, światem? 

Ważne daty

  • do 31 lipca 2023 r. – szczegółowy program konferencji
  • 10 września 2023 r. szczegółowy program konferencji i komunikat numer 3
  • 28-29 września 2023 r. – obrady konferencyjne

Kontakt

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, bud. C

Organizator:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych