Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia IRG SGH

Data wydarzenia:
13.10.2022, 10:00 - 14.10.2022, 18:00
plakat promujący konferencję Monitorowanie Działalności Gospodarczej

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH zaprasza na konferencję naukową z okazji 50-lecia swojej działalności. Konferencja „Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19” odbędzie się 13 i 14 października 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI

13 października

8.30–9.00

 • Rejestracja uczestników

9.00–9.15

 • Otwarcie: prof. Marek Rocki

9.15–9.45

 • Wykład specjalny: prof. Jerzy Hausner

9.45–11.15

Sesja 1: SPOJRZENIE WSTECZ (panel)

Uczestnicy: Elżbieta Adamowicz, Leszek Balcerowicz, Sławomir Dudek, Zbigniew Matkowski

Prowadzący: Marek Rocki


11.15–11.30

 • Przerwa

11.30–13.00

Sesja 2: MONITOROWANIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

 • Mirosław Błażej, Hubert Stefaniak „System szybkiej diagnostyki wybranych procesów makroekonomicznych na poziomie mikroekonomicznym”
 • Robert Pater, Herman Cherniaiev „Badania ofert pracy na podstawie danych znalezionych – doświadczenia polskie i światowe”

Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski „Automatic identification of turning points with HMM-based indicator”

Prowadzący: Bartosz Witkowski


13.00–14.00

 • Lunch

14.00–16.30

Sesja 3: WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA POLSKĄ GOSPODARKĘ

 • Barbara Cieślik „Wpływ pandemii COVID-19 na usługi”
 • Stanisław Kluza „Badania koniunktury finansowej” (wprowadzenie do kolejnego wystąpienia)
 • Robert Skikiewicz „Wpływ pandemii COVID-19 na warunki prowadzenia działalności w sektorze bankowym w Polsce w świetle wyników badania metodą testu koniunktury”
 • Jacek Jankiewicz, Zuzanna Urbanowicz „The pandemic’s impact on households’ propensity to consume and to save in Poland”
 • Emilia Tomczyk „May you live in interesting times: properties of industrial enterprises’ expectations during the COVID-19 pandemics”

Prowadzący: Jacek Kotłowski

14 października

9.00–11.00

Sesja 4: KONIUNKTURA GOSPODARCZA

 • Maria Bieć „Wielokomponentowe wskaźniki wyprzedzające – 30 lat doświadczeń”
 • Jarosław Janecki „Niepewność i sentyment w badaniach koniunktury”
 • Łukasz Markowski, Rafał Warżała „Europejska integracja ekonomiczna w obliczu nowych wyzwań gospodarki światowej”
 • Marek Radzikowski „Determinanty inwestycji prywatnych w Polsce oraz przyczyny ich spadku po 2015 r.”

Prowadzący: Sylwester Białowąs


11.00–11.15

 • Przerwa

11.15–12.45

Sesja 5: ZNACZENIE BADAŃ KONIUNKTURY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (panel)

Uczestnicy: Marcin Czugan (ZPF), Ludwik Kotecki (RPP), Tomasz Misiak (Personnel Service), Vassilen Tzanov (Upfield Polska), Kamil Sobolewski (Pracodawcy RP), Sławomir Grzelczak (BIK)

Prowadząca: Elżbieta Adamowicz i Marcin Piasecki


12.45–13.45

 • Lunch

13.45–15.15

Sesja 6: METODY I NARZĘDZIA MONITOROWANIA PROCESÓW GOSPODARCZYCH

 • Katarzyna Puchalska, Piotr Boguszewski „Rola badań ankietowych przedsiębiorstw niefinansowych w ocenie wpływu niestandardowych wstrząsów ekonomicznych”
 • Ewa Ratuszny „Narzędzia pomiaru cyklu koniunkturalnego – analiza porównawcza”
 • Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk „Utrudnienia działalności gospodarczej w opinii uczestników badań koniunktury IRG SGH”

Prowadzący: Bartosz Witkowski


15.15–15.30

 • Zakończenie

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu (przewidziane uczestnictwo w formie hybrydowej).


Transmisja

Konferencja będzie transmitowana na kanale YouTube.

Pierwszy dzień konferencji

Drugi dzień konferencji


Referaty

Referat może zostać opracowany w językach polskim lub angielskim. Organizator oferuje możliwość opublikowania referatu, o ile zostanie on zaaprobowany przez radę programową, w recenzowanej monografii naukowej.

Tematyka referatów

 • koniunktura w gospodarce, koniunktura w sektorach
 • monitorowanie i prognozowanie koniunktury w Polsce
 • metody i narzędzia monitorowania procesów gospodarczych
 • znaczenie badań koniunktury dla podmiotów gospodarczych
 • gospodarka światowa po pandemii
 • koniunktura gospodarcza w obliczu wyzwań geopolitycznych

Terminy

 • 30 czerwca 2022 r. – przesłanie tytułu i streszczenia referatu
 • 31 lipca 2022 r. – akceptacja zgłoszenia przez radę programową
 • 15 września 2022 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu
Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

hybrydowo

Organizator:

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH