Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia IRG SGH

Data wydarzenia:
13.10.2022, 10:00 - 14.10.2022, 18:00
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH zaprasza do zgłaszania referatów i uczestniczenia w konferencji naukowej z okazji 50-lecia swojej działalności. Konferencja „Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19” odbędzie się 13 i 14 października 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Referaty

Referat może zostać opracowany w językach polskim lub angielskim. Organizator oferuje możliwość opublikowania referatu, o ile zostanie on zaaprobowany przez radę programową, w recenzowanej monografii naukowej.

Tematyka referatów

  • koniunktura w gospodarce, koniunktura w sektorach
  • monitorowanie i prognozowanie koniunktury w Polsce
  • metody i narzędzia monitorowania procesów gospodarczych
  • znaczenie badań koniunktury dla podmiotów gospodarczych
  • gospodarka światowa po pandemii
  • koniunktura gospodarcza w obliczu wyzwań geopolitycznych

Terminy

  • 30 czerwca 2022 r. – przesłanie tytułu i streszczenia referatu.
  • 31 lipca 2022 r. – akceptacja zgłoszenia przez radę programową.
  • 15 września 2022 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu (przewidziane uczestnictwo w formie hybrydowej).

 

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

hybrydowo

Organizator:

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH