Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans

Data wydarzenia:
20.09.2021, 9:30 - 21.09.2021, 17:45
Tematem przewodnim konferencji jest "Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation". Przesłanką do podjęcia dyskusji nad sytuacją sektora transportowego są zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z megatrendami.

Debata będzie dotyczyć między innymi zagadnień kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), kontynuacji procesu upowszechniania technologii cyfrowych oraz realizacji Strategii „European Green Deal”, która zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania wtórnych nośników energii zapewniających redukcję, a następnie wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło wielu naukowców z 12 krajów europejskich. W części oficjalnej Konferencji wystąpienie otwierające wygłosi Komisarz UE ds. transportu Adina-Ioana Valean.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

budynek C, Aula I i Aula II, SGH

Organizator:

Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH, Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego