Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy

Data wydarzenia:
27.05.2022, 10:30 - 14:30
​Katedra Polityki Publicznej SGH zaprasza na seminarium „Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psychospołecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy" organizowane w ramach projektu DIRECT II „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy” (DIRECT II VS/2020/0101).

Podczas wydarzenia odbędą się dwa panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, ekspertów i naukowców:

 1. Pokonywanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie, mobbing, przemoc, nękanie).
  Paulina Barańska, pełnomocniczka ds. BHP Komisji Krajowej NSZZ Solidarność; Renata Górna, OPZZ; Michał Drozdek, ekspert; Mik Kuczkiewicz, b. prezes Grupy Hay Poland.
 2. Budowanie pozytywnego klimatu w zakładzie pracy dla osiągania wyższej produktywności i satysfakcji życiowej. Czy pomogą technologie teleinformatyczne?
  Marek Tarnowski, wiceprezes Brad Consulting; Paweł Fogt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Anna Sikorska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor HR w firmie PW Krystian.

Dyskusję będzie moderował prof. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH.

Podczas paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną między innymi:

 • zagadnienia związane z zagrożeniami psychospołecznymi oraz metodami wychodzenia z nich
 • wyniki badań na ten temat
 • stan prawny
 • inicjatywy na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym, podejmowane m.in. przez związki zawodowe, organizacje pracodawców
 • dyskusje prowadzone w kraju i za granicą na temat szans i zagrożeń w miejscu pracy.

Zapewniony: catering, obiad.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 maja. Osoba do kontaktu: prof. Andrzej Zybała, azybal@sgh.waw.pl, tel. 604 234 827

Program seminarium

10.00–10.30 – rejestracja, kawa

10.30–12.15 – I panel: Pokonywanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie, mobbing, przemoc, nękanie)

12.15–12.30 – przerwa kawowa

12.30–14.00 – II panel: Budowanie pozytywnego klimatu w zakładzie pracy dla osiągania wyższej produktywności i satysfakcji życiowej. Czy pomogą technologie teleinformatyczne?

14.00–14.30 – dyskusja

14.30 – lunch

Seminarium organizowane jest w ramach projektu DIRECT II „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy (DIRECT II VS/2020/0101).

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

budynek główny SGH (sala 152G)

Organizator:

Katedra Polityki Publicznej SGH