Konferencja „Platformy cyfrowe”

Data wydarzenia:
11.12.2024, All day
AI LAB SGH (Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych) i DELab UW zapraszają na drugą edycję konferencji „Platformy cyfrowe”, która odbędzie się w środę, 11 grudnia 2024 r. na platformie MS Teams.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza platformy cyfrowe stały się centralnymi hubami światowej gospodarki, rewolucjonizując globalne metody komunikacji, współpracy i wymiany handlowej. Wprowadziły innowacyjne rozwiązania, które zoptymalizowały procesy pracy, udoskonaliły komunikację i zapewniły użytkownikom na całym świecie nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Platformy cyfrowe stworzyły rozbudowane ekosystemy, uzależniając od siebie liczne podmioty i skłaniając je do funkcjonowania w swoich strukturach. W rezultacie doszło do głębokiej transformacji funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw i rynków, ale również całych państw.

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników przeprowadzonych badań, przedstawienie planowanych przedsięwzięć badawczych oraz wymiana poglądów na temat metod analizy platform cyfrowych. Konferencję rozpocznie debata panelowa „Jak badać platformy cyfrowe w naukach ekonomicznych?”.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną po pierwszej edycji konferencji. Monografia „Platformy cyfrowe. Model biznesu, zastosowania, użytkownicy” zawiera 22 rozdziały przedstawiające różne aspekty funkcjonowania tego typu przedsięwzięć. Książka oferowana jest w swobodnym dostępie.


Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje, ale nie ogranicza się do poniższych zagadnień.

Model biznesu platform cyfrowych

 • logika tworzenia i przejmowania wartości
 • architektura platform
 • sztuczna inteligencja w modelu biznesu platform
 • rozwój relacji z interesariuszami
 • zarządzanie efektem sieciowym
 • klasyfikacje platform
 • ewolucja platform 
 • wycena platform

Funkcjonowanie w ekosystemach platform cyfrowych

 • zachowania konsumentów na platformach cyfrowych
 • strategie sprzedawców, dostawców, twórców
 • budowa marki z wykorzystaniem platform cyfrowych
 • platformizacja organizacji w obszarze marketingu, finansów, HR, łańcuchów dostaw
 • internacjonalizacja działalności z wykorzystaniem platform cyfrowych 
 • koopetycja użytkowników platform

Wpływ platform na funkcjonowanie rynków i społeczeństw

 • platformy a rozwój społeczno-gospodarczy
 • platformy a zaburzenie funkcjonowania rynków (market disruption) 
 • platformy a zmiana struktury rynków
 • ekspansja platform na nowe obszary
 • wpływ platform na innowacyjność 
 • platformy a funkcjonowanie systemów społecznych
 • GAFA, BAT, …
 • regulacje platform

Rada programowa

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH (przewodniczący)
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW, DELab (wiceprzewodnicząca)
 • dr hab. Michał Goliński, prof. SGH (wiceprzewodniczący)
 • prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH
 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, SGH
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Uwagi praktyczne

 • Konferencja odbędzie się w sposób zdalny z wykorzystaniem oprogramowania MS Teams. 
 • Uczestnictwo w konferencji nie wymaga opłat.
 • W ramach aktualnej edycji konferencji nie jest planowane wydanie publikacji pokonferencyjnej.
 • Zgłoszenie chęci wygłoszenia referatu: do 31 października 2024
  link do formularza
 • Informacja o przyjęciu referatu: do 18 listopada 2024
 • Zgłoszenie uczestnictwa: do 8 grudnia 2024
  link do formularza
   
Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

online (MS Teams)

Organizator:

AI LAB SGH (Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych), DELab UW

.