Jubileusz prof. dr. hab. Adama Kurzynowskiego

Data wydarzenia:
26.02.2024, 15:00 - 18:00
Zespół Instytutu Gospodarstwa Społecznego i władze dziekańskie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH zapraszają społeczność uczelni do udziału w jubileuszu 90. urodzin prof. dr hab. Adama Kurzynowskiego, który odbędzie się w poniedziałek, 26 lutego.

Transmisja na kanale YouTube SGH

Jubilat to wieloletni pracownik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. W latach 1975–2004 pełnił w SGPiS/SGH funkcje prorektora do spraw badań naukowych, dziekana i prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, dyrektora Instytutu Gospodarstwa Społecznego, jak również kierownika Katedry Socjologii Pracy Polityki Społecznej i Zatrudnienia, a następnie Katedry Polityki Społecznej.

Profesor Kurzynowski nadal jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na temat polskiej polityki społecznej oraz członkiem wielu instytucji, takich jak Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN czy Rządowa Rada Ludnościowa. Nade wszystko jednak jest cenionym badaczem i nauczycielem.

Uroczystość, mająca na celu uhonorowanie profesora i przypomnienie jego zasług, złożona będzie z dwóch części:

  • od 15.00 do ok. 16.00 w hallu przed aulą I w budynku C (antresola) będzie możliwość porozmawiania z jubilatem i złożenia mu gratulacji,
  • w godz. 16.15–18.00 w auli I odbędzie się oficjalna część obchodów, w ramach której wystąpią organizatorzy, zaproszeni goście i profesor Adam Kurzynowski. 
     
Rodzaj wydarzenia:
spotkanie
Kategoria wydarzenia:
akademickie
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, bud. C, aula I

Organizator:

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

.