IntoDIGITAL#12: Ewolucja automatyzacji procesów biznesowych – od klasycznej robotyzacji do inteligentnych agentów

Data wydarzenia:
20.05.2024, 17:15 - 18:15
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dwunastą prelekcję w ramach otwartego seminarium naukowego intoDIGITAL. Prelekcję „Ewolucja automatyzacji procesów biznesowych – od klasycznej robotyzacji do inteligentnych agentów” wygłosi dr hab. Andrzej Sobczak kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH.

Prelegent przedstawi ewolucję podejścia do automatyzacji procesów biznesowych, od pierwszych narzędzi takich jak skrypty, przez klasyczną robotyzację procesów (RPA), aż po inteligentne roboty. W wystąpienie główny nacisk położony zostanie na rozwój technologii i narzędzi, w tym wpływ sztucznej inteligencji na ewolucję automatyzacji. Omówiona zostanie również koncepcja inteligentnych agentów jako przyszłość automatyzacji.

Dr hab. Andrzej Sobczak specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym IT i architekturze korporacyjnej. Aktualnie koncentruje się na robonomice, która jest interdyscyplinarnym obszarem badań zajmującym się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji. Badania te są prowadzone z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zachęcamy do subskrypcji profilu seminarium w serwisie LinkedIn, gdzie publikowane są zapowiedzi prelekcji i ich nagrania.


Seminarium będzie nagrywane. Uczestnictwo w nim tożsame jest z wyrażeniem zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, jeżeli włączą Państwo kamerę. Nagranie seminarium zostanie upublicznione w serwisie YouTube. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym cofnięciem.

Rodzaj wydarzenia:
wykład
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, prof. dr hab. Bogumił Kamiński

.