IntoDIGITAL#11: Sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy w perspektywie technologicznej osobliwości

Data wydarzenia:
18.01.2024, 17:15 - 18:15
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na jedenastą prelekcję w ramach otwartego seminarium naukowego intoDIGITAL. Prelekcję „Sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy w perspektywie technologicznej osobliwości” wygłosi prof. dr hab. Jakub Growiec, kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej SGH.

Według medianowej prognozy ekspertów w serwisie metaculus.com, ogólna sztuczna inteligencja (AGI) na poziomie człowieka pojawi się już w 2032 r. Jej pojawienie się przyniesie gwałtowne zmiany dla światowej gospodarki i dla ludzkości w ogóle. W ramach prelekcji omówimy scenariusze wpływu AGI na gospodarkę światową – m.in. w zakresie przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, spadku popytu na pracę, wzrostu nierówności dochodów czy możliwości samoulepszeń AGI – a także zagadnienie (nie)możliwości zapewnienia zgodności celów AGI z długookresowym dobrostanem ludzkości (tzw. problem AGI alignment). Przedstawimy argumenty za tezą, że znajdujemy się obecnie w punkcie zwrotnym rozwoju ludzkiej cywilizacji, a podejmowane dziś decyzje dotyczące AI mogą być kluczowe dla całej naszej wspólnej przyszłości. W szczególności perspektywa rozwoju AGI niesie za sobą, obok szans, także ryzyko egzystencjalne dla ludzkości.    

Prof. dr hab. Jakub Growiec, kierownik Katedry Ekonomii Ilościowej SGH, prowadzi badania naukowe dotyczące teorii długookresowego wzrostu gospodarczego. W swoich najnowszych opracowaniach podejmuje zagadnienie roli, jaką we wzroście gospodarczym odgrywa mechanizacja, automatyzacja i postęp technologiczny, w tym rozwój technologii AI. 

Zachęcamy do subskrypcji profilu seminarium w serwisie LinkedIn, gdzie publikowane są zapowiedzi prelekcji i ich nagrania.


Seminarium będzie nagrywane. Uczestnictwo w nim tożsame jest z wyrażeniem zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, jeżeli włączą Państwo kamerę. Nagranie seminarium zostanie upublicznione w serwisie YouTube. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym cofnięciem.

Rodzaj wydarzenia:
wykład
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, prof. dr hab. Bogumił Kamiński

.