intoDIGITAL #2: Kto to powiedział, człowiek czy Alexa? Reakcje konsumentów na informacje generowane przez sztuczną inteligencję

Data wydarzenia:
13.12.2022, 17:30 - 18:30
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na drugą prelekcję w ramach otwartego seminarium naukowego intoDIGITAL. Tematem seminarium będą reakcje konsumentów na informacje generowane przez sztuczną inteligencję. Prelekcję poprowadzi dr Wojciech Trzebiński z Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH.

Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań nad reakcjami konsumentów na informacje produktowe generowane przez sztuczną inteligencję (AI). Ich wpływ na reakcje klientów nie jest jednoznaczny: spersonalizowane treści sprzyjają wygodzie, ale przeszkadzają w racjonalnym przetwarzaniu informacji, a inteligencja algorytmów może wywoływać zarówno pozytywne, jak i negatywne reakcje konsumentów. Ważna jest nie tylko jakość informacji dostarczanych konsumentom przez AI, ale sposób, w jaki postrzegają oni inteligencję algorytmów w zakresie zdolności do uczenia się, autonomii i podobieństwa do człowieka. Niektóre rodzaje przekazu, jak język korzyści, odwołania do przyjemności, czy porady osobiste, mogą być postrzegane się przez konsumentów jako nieodpowiednie, jeśli pochodzą od AI. Zastanowimy się, co z tych zależności wynika dla biznesu.

Dr Wojciech Trzebiński pracuje w Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości SGH. Zajmuje się reakcjami konsumentów na komunikację produktową oraz doświadczeniem konsumentów w środowisku cyfrowym. Wcześniej pracował w bankowości jako menedżer odpowiedzialny za badania klientów.


Seminarium będzie nagrywane. Uczestnictwo w nim tożsame jest z wyrażeniem zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, jeżeli włączą Państwo kamerę. Nagranie seminarium zostanie upublicznione w serwisie YouTube. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed tym cofnięciem.

Rodzaj wydarzenia:
wykład
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH, prof. dr hab. Bogumił Kamiński