Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – zapisy do 30 września

Data wydarzenia:
9. - 30.09.2022, All day
Zapraszamy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w semestrze zimowym 2022/2023.
Na zdjęciu dziewczynka z książką w ręku oraz Logo EUD i tekst "Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. czekamy na uczestników nowej edycji! Rejestracja i program na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl".

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, we współpracy z publicznymi uczelniami, uruchomiła rekrutację na zajęcia prowadzone w ramach zimowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w ośrodkach w całej Polsce. 

Rekrutacja do programu

Na bezpłatne zajęcia o tematyce ekonomicznej zapraszamy uczniów w wieku 10-13 lat. Zajęcia w ośrodku Warszawa będą prowadzone stacjonarnie w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w wybrane wtorki w godz. 18.00-19.00. Rejestracja trwa do do 30 września 2022 r. :

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to program edukacji ekonomicznej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, niezależnej instytucji prowadzącej działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce. Funkcjonująca od 2008 r. inicjatywa EUD realizowana jest we współpracy z lokalnymi partnerami – najlepszymi polskimi wyższymi uczelniami ekonomicznymi – a jej celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci oraz pomoc ich rodzicom w odpowiednim wychowaniu ekonomicznym młodzieży.

Program działa w systemie semestralnym, gdzie każdy semestr nauki obejmuje sześć 90-minutowych spotkań. Zajęcia nawiązują do wybranej tematyki z sześciu obszarów: „Zarządzanie”, „Marketing”, „Otoczenie gospodarcze”, „Finanse przedsiębiorcy”, „Praktyka biznesu” oraz „Efektywne doskonalenie się” i prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich szkół wyższych oraz uznanych ekspertów.

Młodzi słuchacze Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego otrzymują specjalne papierowe indeksy, nawiązujące stylistyką do tradycyjnych dokumentów studenckich. Każdy student uczestniczący w minimum 4 z 6 spotkań w danym semestrze otrzymuje dyplom ukończenia nauki z podpisem przedstawiciela władz uczelni, na której odbywały się zajęcia. Osoby obecne na wszystkich wykładach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem. Na najlepszych studentów czekają atrakcyjne nagrody!

Rodzaj wydarzenia:
projekt
Lokalizacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Organizator:

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie