Ekonomiczne, społeczne i geopolityczne konsekwencje wojny w Ukrainie

Data wydarzenia:
17.11.2022, 10:00 - 13:00
Wojna w Ukrainie zapoczątkowana 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazją Federacji Rosyjskiej, ma katastrofalny wpływ nie tylko na państwa będące bezpośrednio stronami konfliktu, ale również na całą społeczność międzynarodową. Wojna przyczyniła się m.in. do zmniejszenia produkcji przemysłowej, przerwania łańcuchów dostaw, wzrostu cen żywności i energii, a także do eskalacji napięć na międzynarodowych rynkach finansowych i relacjach politycznych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że szok gospodarczy wywołany wojną nastąpił bezpośrednio po zakłóceniach na rynkach światowych spowodowanych pandemią COVID-19.

Ze względu na położenie geograficzne Polski, która graniczy z państwami będącymi stronami konfliktu, występuje dodatkowy czynnik potęgujący negatywne skutki wojny. Wynika to nie tylko z ryzyka eskalacji konfrontacji zbrojnej poza terytorium Ukrainy i związanego z tym potencjalnego odpływu inwestycji zagranicznych, ale także z ogromnej fali migracji, która była obserwowana od pierwszych dni konfliktu.

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum oddziaływania wojny na gospodarkę światową, w tym na gospodarkę Polski, zasadne jest aby nie ustawać w dążeniu do identyfikowania nowych kanałów wpływu i badania zależności wynikłymi w następstwie wojny na gospodarkę i gospodarowanie. W celu upowszechnienia badań przeprowadzonych w tym zakresie, Katedra Geografii Ekonomicznej oraz Katedra Ekonomii II zorganizowały seminarium naukowe, poświęcone ekonomicznym, społecznym i geopolitycznym konsekwencjom wojny w Ukrainie.  

Program seminarium:

  • Wprowadzenie do dyskusji: dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH & prof. dr hab. Mariusz Próchniak (10.00–10.10)
  • Geopolityczne konsekwencje wojny na Ukrainie: dr Maciej Gurbała (10.10–10.25)
  • Wpływ wojny w Ukrainie na finansowanie banków w Polsce: dr Paweł Węgrzyn (10.25–10.40)
  • Skutki wojny na Ukrainie w kontekście rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce: mgr Krzysztof Skotarek (10.40–10.55)
  • Przerwa kawowa (10.55–11.10)
  • Rosja, Ukraina i ekonomiczna teoria zmiany Douglassa Northa: dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH (11.10–11.25)
  • The Russian invasion of Ukraine and the Polish zloty exchange rate: the fallacy of monetary autonomy?: dr Jakub Borowski & dr Krystian Jaworski (11.25–11.40)
  • Covid-19 i konflikt na Ukrainie jako wyzwania dla polityki gospodarczej: dr Piotr Maszczyk & prof. dr hab. Mariusz Próchniak (11.40–11.55)
  • Sesja pytań i odpowiedzi (11.55–12.50)
  • Podsumowanie dyskusji: dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH & prof. dr hab. Mariusz Próchniak (12.50–13.00)

Wstęp wolny.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, budynek A, sala A-9

Organizator:

Katedra Geografii Ekonomicznej i Katedra Ekonomii II