Czy nadmiar regulacji w sektorze bankowym sprzyja zrównoważonemu rozwojowi?

Data wydarzenia:
12.04.2024, 17:00 - 19:00
Panel dyskusyjny „Czy nadmiar regulacji w sektorze bankowym sprzyja zrównoważonemu rozwojowi?” odbędzie się 12 kwietnia o godz. 17.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie jest otwarte.

Motywem przewodnim panelu będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy istotny wzrost regulacji w  sektorze bankowym jest do utrzymania. Nadregulacja nie ogranicza się wyłącznie do większej liczby regulacji, które są wprowadzane, lecz niezbędne jest spojrzenie na wzrost ochrony konsumentów, które wiążą się z licznymi obowiązkami. Omówione zostaną przypadki różnych krajów.

Gość specjalny: Książę Michael von Liechtenstein, IREF

Główny prelegent: dr Jarosław Bełdowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jarosław Bełdowski jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i profesorem wizytującym w Riga Graduate School of Law. Jest również członkiem zespołu Bankowości i Finansów w kancelarii Dentons w Warszawie, gdzie doradza międzynarodowym klientom w kwestiach regulacyjnych. Wcześniej zajmował różne stanowiska w Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego. Był również Pierwszym Zastępcą Prezesa Polskiego Banku Rozwoju. Obecnie jest prezesem Funduszu Częściowych Gwarancji dla Rolnictwa w Ukrainie – podmiotu współfinansowego wspieranego przez Bank Światowy i Komisję Europejską. Jarosław Bełdowski jest autorem wielu publikacji poświęconych systemowi finansowemu. Został odznaczony medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich za wkład w rozwój prawa bankowego w Polsce.

Dyskutanci:

  • Prof. dr hab. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski jest jednym z wiodących w Polsce specjalistów z obszaru prawa oraz sektora finansowego. Posiada wykształcenie prawnicze jako absolwent i profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekonomiczne jako absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także prestiżowy prawniczy program Professional LL.M. na University of California, Berkeley w Stanach Zjednoczonych.  Jacek Jastrzębski łączył pracę w sektorze bankowym z działalnością akademicko-naukową. Przez ponad dziesięć lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW. W 2017 r. został ujęty w zestawieniu „Legal 500’s GC Powerlist: Central and Eastern Europe” – liście wyróżniających się prawników w Europie Środkowej i Wschodniej. W działalności naukowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem handlowym i prawem rynku finansowego oraz jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Rozprawa doktorska oraz habilitacyjna były nagradzane w konkursach miesięcznika „Państwo i Prawo”. Był uczestnikiem, także w charakterze prelegenta lub moderatora, szeregu konferencji krajowych lub międzynarodowych, w tym dotyczących problematyki rynku finansowego.

  • Dr Cezary Stypułkowski, CEO mBank

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W późnych latach osiemdziesiątych jako stypendysta Fullbrighta studiował na Business School uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Przez 13 lat kierował zarządem Banku Handlowego S.A. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję prezesa zarządu grupy PZU. W latach 2006 - 2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był członkiem międzynarodowej rady doradczej zarządu Deutsche Banku, międzynarodowej rady doradczej INSEAD, oraz Geneva Association. Od 2012 jest współprzewodniczącym Emerging Markets Advisory Council przy IIF w Waszyngtonie.

  • Prof. dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr. Hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na ładzie korporacyjnym (Corporate Governance), ESG, a także ekonomii instytucjonalnej. Stypendystka Fundacji Alexandera von Humboldta w latach 2003-2004 na Uniwersytecie w Münster, oraz w latach 2001-2002 stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta, współpracowała z Oliverem Williamsonem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Odbyła staże naukowe w Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Kopenhadze (CBS), Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Florencji (UniFi) oraz w Wiedniu (WU). Jako autorka wielu artykułów i książek z zakresu ładu korporacyjnego promuje idee i Dobre Praktyki Corporate Governance. Jest Ambasadorem GAP – programu Bank of America and Vital Voices, wspierającego przedsiębiorczość wśród kobiet. Zasiada w radach nadzorczych i komitetach spółek publicznych, prywatnych i fundacji jako niezależny członek. Obecnie przewodnicząca Rady Nadzorczej mBanku, przewodnicząca Komitetu Audytu Ghelamco oraz członek Rady Nadzorczej Budimex i niezależny członek Komitetu Audytu Światowego Programu Żywnościowego ONZ w Rzymie.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, aula VII

Organizator:

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, SKN Ekonomii Politycznej SGH, IREF

.