Czwartkowe Forum SGH: Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce

Data wydarzenia:
22.02.2024, 15:00 - 16:00
22 lutego 2024 r. o godz. 15.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji pt. „Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce” udział wezmą dr Czesław Martysz, kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Piotr Jankowski, wiceprezes Zarządu Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Trwa dobry czas dla obligacji korporacyjnych. Świadczy o tym zarówno duży popyt, jak i duża podaż. Wysokie stopy procentowe, a także oczekiwania co do ich przyszłego poziomu z pewnością sprzyjają rynkowi długu korporacyjnego. Coraz więcej inwestorów indywidualnych interesuje się tą klasą aktywów. Trzeba jednak pamiętać o ryzyku, które pomimo relatywnie atrakcyjnych stóp zwrotu, może stanowić zagrożenie dla lokowanych środków. Spowolnienie gospodarcze, dotykające wielu branż, jest zagrożeniem dla wielu emitentów i przez to i dla inwestorów. Widmo niewypłacalności, zwłaszcza małych i średnich spółek, jest realne, wobec tego kluczowa jest faktyczna ocena ryzyka i ich zdolności do generowania zysków.

  • Ile wart jest rynek obligacji korporacyjnych w Polsce? 
  • Czy obligacje korporacyjne są dobrą inwestycją na trudne czasy?
  • Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w takie obligacje? 
  • Czy inwestorzy indywidualni odnajdują się na rynku obligacji korporacyjnych? 
  • Czy polski rynek tych obligacji obejmuje tylko deweloperów i firmy windykacyjne? 
  • Jakie perspektywy ma przed sobą rynek długu korporacyjnego w 2024 roku?

W spotkaniu udział wezmą: 

  • dr Czesław Martysz, kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH,
  • Piotr Jankowski, Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.


Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, realizowany we współpracy medialnej z „Dziennikiem Gazetą Prawną” (Forsal.pl), to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl

Rodzaj wydarzenia:
forum
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

SGH i Forum Ekonomiczne

.