Czwartkowe Forum SGH: Kondycja sektora bankowego i wyzwania na 2023 rok

Data wydarzenia:
26.01.2023, 14:00 - 15:00
26 stycznia o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji pt. „Kondycja sektora bankowego i wyzwania na 2023 rok” udział wezmą prezes Związku Banków Polskich dr h.c. Krzysztof Pietraszkiewicz i dyrektor Instytutu Bankowości SGH prof. dr hab. Małgorzata Zaleska.

Blisko 13 mld złotych zysku netto wypracowały banki w 2022 roku (według danych NBP). Pomimo wakacji kredytowych czy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców sektor bankowy nadal osiąga wysokie zyski. Kondycja banków wydaje się więc dobra, ale szereg ryzyk, mogących zagrozić ich stabilności, może wyniknąć z decyzji podjętych poza sektorem. Wciąż czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie kredytów frankowych, a wysokie oprocentowanie zachęca do zmiany WIBOR-u w nadchodzącym roku wyborczym. Wziąwszy pod uwagę wciąż wysoką inflację, kryzys gospodarczy i wojnę na Ukrainie, banki działają w otoczeniu, w którym ogromnym wyzwaniem jest osiągnięcie zadowalających wyników.

 • W jakiej kondycji Polski sektor bankowy wchodzi w nowy rok?
 • W jakim stopniu wysokie stopy procentowe wpływają na wyniki banków?  
 • Czy zapowiedź atrakcyjnych kredytów hipotecznych, dofinansowanych ze strony państwa, pozwoli zatrzymać spadki popytu w tym segmencie?  
 • Czy wakacje kredytowe są dużym obciążeniem dla banków i ich stabilności?  
 • Czy spory z frankowiczami mogą zagrozić stabilności sektora?
 • Jeżeli nie WIBOR, to jaki wskaźnik może wyznaczać oprocentowanie kredytów?  
 • Jak kryzys gospodarczy wpływa na jakość portfela kredytowego?
 • Jaka jest rola banków w utrzymaniu stabilności finansowej państwa?
 • Czy polski sektor bankowy jest innowacyjny?

W spotkaniu udział wezmą:

 • dr h.c. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich,
 • prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, dyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.


Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych.  Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.

Rodzaj wydarzenia:
forum
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Organizator:

SGH i Forum Ekonomiczne