CEMS Model UNFCCC Role Play

Data wydarzenia:
12.05.2022, 19:00
Seminarium CEMS organizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC (236191-0084).

Seminarium jest integralną częścią przedmiotu Climate Change Policy and Model UNFCCC oferowanego w programie CEMS MIM i realizowanego w semestrze letnim wspólnie przez uczestniczące uczelnie (w uczelniach partnerskich może występować pod nieco inną nazwą). Formuła przedmiotu polega na jednoczesnym przeprowadzeniu zajęć na uczelniach partnerskich (SGH, HSG, ESADE, RSM, UoC, UB, CUB, WU, SSE), w tym przygotowaniu studentów do roli negocjatorów, po czym wszyscy studenci spotykają się na wspólnym seminarium, które jest symulacją negocjacji klimatycznych. Zajęcia realizowane są w okresie od lutego do końca kwietnia, zaś seminarium organizowane jest w jeden z weekendów majowych.

Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
studenckie
Lokalizacja:

budynek G

Organizator:

CEMS Office