Wybory w SGH

Wybory w SGH są organizowane i przeprowadzane przez komisje wyborcze – Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), która powoływana jest przez Senat SGH, a także Okręgowe Komisje Wyborcze powoływane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej podlegające.

Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) została powołana Uchwałą Senatu SGH nr 601 z 20 listopada 2019 r.

Skład UKW

 • dr hab. Aleksander Werner, prof SGH – przewodniczący,
 • dr Łukasz Boberek – z-ca przewodniczącego,
 • Aleksandra Kordialik – sekretarz,
 • dr hab. Andrzej Janik, prof. SGH – członek,
 • dr Marcin Kotlarz – członek,
 • dr Anna Rokicka-Broniatowska – członek,
 • mgr Zoran Karisić – członek,
 • mgr Justyna Meder – członek,
 • mgr Sylwia Remiszewska – członek,
 • mgr Julia Wioletta Tocicka – członek.

Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej
bud. M, pok. 131
ul. Madalińskiego 6/8

Okręgowe Komisje Wyborcze

Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) zostały powołane Uchwałą nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej SGH z 6 lutego 2020 r. 11 maja 2020 r. UKW uchwałą nr 23, powołała również pięć okręgowych komisji wyborczych dla dyscyplin naukowych.

​I. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Analiz Ekonomicznych)

Skład I. i XII. OKW

 • dr hab. Ewa Syczewska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • dr hab. Ilona Błaszczak– Przybycińska, prof. SGH – z-ca przewodniczącej,
 • mgr Danuta Polak – sekretarz,
 • dr Barbara Cieślik – członek,
 • dr Ewa Ratuszny – członek.

II. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego)

Skład II. i XIII. OKW

 • dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • dr Edyta Cegielska – z-ca przewodniczącej,
 • dr Marcin Wajda – z-ca przewodniczącej,
 • dr Robert Marczak – sekretarz.

III. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Gospodarki Światowej)

Skład III OKW

 • prof. dr hab. Jacek Miroński – przewodniczący,
 • dr Łukasz Dąbrowski – z-ca przewodniczącego,
 • dr Bożena Horbaczewska – sekretarz,
 • dr Anna Grudecka – członek.

Skład XIV OKW

 • dr Bożena Horbaczewska – przewodnicząca,
 • dr Łukasz Dąbrowski – z-ca przewodniczącego,
 • dr Anna Grudecka – członek.

IV. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)

Skład IV i XV OKW

 • dr Maciej Gurbała - przewodniczący,
 • dr Maciej Mróz – z-ca przewodniczącego,
 • mgr Jan Janiszewski - sekretarz.

V. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania i Finansów)

Skład V i XVI OKW

 • dr hab. Marietta Janowicz-Lomott – przewodnicząca,
 • dr Jacek Sierak – z-ca przewodniczącej,
 • dr Andrzej Nikołajczuk – sekretarz,
 • mgr Eliza Ostropolska-Kubik – członek.

VI. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład VI OKW

 • mgr Hanna Bartochowska – przewodnicząca,
 • mgr Magdalena Makowska – z-ca przewodniczącej,
 • mgr Marta Domańska – sekretarz.

VII. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy jednostek ogólnouczelnianych i międzykolegialnych z wyjątkiem Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład VII OKW

 • st. kustosz dyplomowany mgr Tomasz Wiśniewski – przewodniczący,
 • mgr Katarzyna Wachowiak – z-ca przewodniczącego,
 • mgr Krzysztof Staniszewski – sekretarz.

VIII. okręg wyborczy SGH (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wszystkich jednostek organizacyjnych SGH)

Skład VIII OKW

 • mgr Anna Czułek – przewodnicząca,
 • mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska – z-ca przewodniczącej,
 • Andrzej Domalewski – sekretarz,
 • mgr Marta Łukowska - członek,
 • Mirosław Mirosz – członek.

IX. okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy wszystkich jednostek ogólnouczelnianych i międzykolegialnych łącznie z Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład IX OKW

 • mgr Hanna Bartochowska – przewodnicząca,
 • st. kustosz dyplomowany mgr Tomasz Wiśniewski – z-ca przewodniczącej,
 • mgr Marta Domańska – sekretarz,
 • mgr Magdalena Makowska – członek,
 • mgr Katarzyna Wachowiak – członek,
 • mgr Krzysztof Staniszewski - członek.

X. okręg wyborczy SGH (ogół studentów SGH)

XI. okręg wyborczy SGH (ogół doktorantów SGH)

Skład XI OKW

 • Monika Pieniak – przewodnicząca,
 • Ewa Pączek – zastępczyni przewodniczącej,
 • Konrad Szpak – sekretarz.