Wybory w SGH

Wybory w SGH są organizowane i przeprowadzane przez komisje wyborcze – Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), która powoływana jest przez Senat SGH, a także Okręgowe Komisje Wyborcze powoływane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i jej podlegające.

Wybory 2024

Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się 7 marca 2024 r. o godz. 12.00, w budynku G, w Auli Głównej – zgodnie z Uchwałą nr 15 UKW z 5 lutego 2024 r.


Uczelniana Komisja Wyborcza

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW) została powołana Uchwałą Senatu SGH nr 343 z 29 listopada 2023 r.

Skład UKW

 • dr hab. Aleksander Werner, prof SGH – przewodniczący,
 • dr Łukasz Boberek – zastępca przewodniczącego,
 • dr Marcin Kotlarz
 • dr Waldemar Milewicz
 • dr Anna Rokicka-Broniatowska
 • mgr Jolanta Bartoszewska
 • mgr Zoran Karisić
 • mgr Justyna Meder
 • mgr Sylwia Remiszewska
 • Małgorzata Franczuk – sekretarz

Okręgowe Komisje Wyborcze

Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) zostały powołane Uchwałą nr 4 UKW SGH z 12 stycznia 2024 r.

​I okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Analiz Ekonomicznych)

Skład I OKW

 • dr hab. Ewa Syczewska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • dr hab. Ilona Błaszczak– Przybycińska, prof. SGH – zastępca przewodniczącej,
 • dr Barbara Cieślik – sekretarz,
 • dr Ewa Ratuszny – członek,
 • dr Sylwia Sobolewska – członek.

II okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego)

Skład II OKW

 • dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH – przewodnicząca,
 • dr Marcin Wajda – zastępca przewodniczącej,
 • dr Katarzyna Byszek – sekretarz,
 • dr Edyta Cegielska – członek,
 • dr Rafał Towalski – członek.

III okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Gospodarki Światowej)

Skład III OKW

 • dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła – przewodnicząca,
 • dr Anna Grudecka – zastępca przewodniczącej,
 • dr Bożena Horbaczewska – sekretarz,
 • dr Rafał Wiczopolski – członek.

IV okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)

Skład IV OKW

 • dr Maciej Gurbała – przewodniczący,
 • dr Maciej Mróz – zastępca przewodniczącego,
 • mgr Jan Janiszewski – sekretarz,
 • dr Katarzyna Bentkowska – członek,
 • dr Katarzyna Mikołajczyk – członek.

V okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Kolegium Zarządzania i Finansów)

Skład V OKW

 • dr Anna Krejner-Nowecka – przewodnicząca,
 • dr Benedykt Opałka – zastępca przewodniczącej,
 • dr Łukasz Kuryłowicz – sekretarz,
 • dr Lidia Dzierżek – członek,
 • dr Andrzej Nikołajczuk – członek.

VI okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład VI OKW

 • mgr Hanna Bartochowska - przewodnicząca,
 • mgr Izabella Kaczor – zastępca przewodniczącej,
 • mgr Edyta Karpiuk – sekretarz.

VII okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy jednostek ogólnouczelnianych i międzykolegialnych z wyjątkiem Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład VII OKW

 • mgr Edyta Wołoszyn – przewodnicząca,
 • mgr Paweł Bojewski – zastępca przewodniczącej,
 • mgr Anna Grzywacz – sekretarz.

VIII okręg wyborczy SGH (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wszystkich jednostek organizacyjnych SGH)

Skład VIII OKW

 • mgr Anna Czułek – przewodnicząca,
 • mgr Małgorzata Wojakowska-Żeglińska – zastępca przewodniczącej,
 • Mirosław Mirosz – sekretarz,
 • mgr Marta Łukowska – członek,
 • mgr Małgorzata Dzierżek – członek.

IX okręg wyborczy SGH (nauczyciele akademiccy wszystkich jednostek ogólnouczelnianych i międzykolegialnych łącznie z Centrum Nauki Języków Obcych)

Skład IX OKW

 • mgr Hanna Bartochowska – przewodnicząca,
 • mgr Edyta Wołoszyn – zastępca przewodniczącej,
 • mgr Anna Grzywacz – sekretarz,
 • mgr Paweł Bojewski – członek,
 • mgr Izabella Kaczor – członek,
 • mgr Edyta Karpiuk – członek.
X okręg wyborczy SGH (ogół studentów SGH)

Accordion content.

XI okręg wyborczy SGH (ogół doktorantów SGH)

Skład XI OKW

 • Mateusz Panowicz – przewodniczący,
 • Sylwia Chrabałowska – sekretarz,
 • Katarzyna Wałęga – zastępczyni przewodniczącego.