Wolontariat pracowniczy

Uczelnia podjęła decyzję o formalnym uruchomieniu grantowego programu wolontariatu pracowniczego. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH podpisał Kartę Wolontariatu Pracowniczego, którą można nazwać drogowskazem w zakresie wdrażania wolontariatu pracowniczego w organizacjach. Sygnatariusze Karty dobrowolnie zobowiązują się wdrażać wolontariat pracowniczy w oparciu o siedem strategicznych zasad:
 • Dobrowolność
 • Proaktywność i zaangażowanie
 • Spójną i otwartą komunikację
 • Dialog i partnerskie relacje z otoczeniem
 • Podejście systemowe
 • Efektywność solidarną
 • Autentyczną reputację w działaniu

Wdrażanie powyższych zasad to dla SGH szansa na wypracowanie wspólnego, optymalnie komfortowego i satysfakcjonującego modelu pomagania innym.

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Przy okazji podpisania Karty Wolontariatu Pracowniczego w Sali Kolumnowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się debata „Wolontariat pracowniczy w świecie VUCA”. VUCA to świat zmienności (ang. volatility), niepewności (uncertainty), złożoności (complexity) i niejednoznaczności (ambiguity). Od kilku lat określenie to funkcjonuje w biznesie i w obszarze rozwoju osobistego. 

Kolejnym etapem wdrażania w SGH programu wolontariatu pracowniczego było przeprowadzenie badania ankietowego pracowników SGH w zakresie ich oczekiwań i preferencji w obszarze wolontariatu pracowniczego. Zależało nam na wypracowanie wspólnego, optymalnie komfortowego i satysfakcjonującego modelu pomagania innym. W wyniku przeprowadzonej ankiety Kolegium Rektorskie SGH podjęło decyzję o formalnym uruchomieniu grantowego programu wolontariatu pracowniczego od września 2023 roku, na który Uczelnia przeznacza kwotę 50 000 zł. 

Partnerem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we wdrażaniu wolontariatu pracowniczego jest Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego. Misją Fundacji jest pomaganie pracodawcom społecznie odpowiedzialnym, tworzenie przestrzeni rozwoju i współpracy wszystkim tym, którzy odważnie zmieniają świat na lepszy, zaczynając od siebie.

Webinaria dla pracowników 

Dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w programie wolontariatu pracowniczego przygotowane zostało webinarium, w dwóch terminach (do wyboru jeden z nich), na którym przedstawione zostaną zasady programu wolontariatu pracowniczego w SGH, sposób składania wniosku o grant, możliwości realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium i aktywnego udziału w programie wolontariatu pracowniczego w naszej uczelni.

Wnioski o grant w programie wolontariatu pracowniczego będzie można składać do 31.10.2023 r. Następnie Kapituła Konkursu Grantowego podejmie decyzję o przyznaniu poszczególnych grantów oraz ich wysokości. W skład Kapituły wchodzą:

 • Izabela Dyakowska – prezeska Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego – przewodnicząca Kapituły
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Piotr Glen – kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Ważne dokumenty

wolontariat pracowniczy – harmonogram

Artykuły w Gazecie SGH