mgr Beata Mierzejewska

Zastępca Kanclerza
Zastępca kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2016 r., wcześniej project manager i pracownica naukowo-dydaktyczna. Doskonale rozumie sferę akademicką i potrafi łączyć ją z biznesową pragmatyką. Doświadczenia biznesowe i kierownicze zdobyła, realizując i zarządzając licznymi projektami doradczymi, zarówno dla dużych firm i instytucji publicznych, jak i podmiotów sektora MSP. Absolwentka SGH, stypendystka stypendium Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program, uczestniczka programów szkoleniowo- rozwojowych dla kadry zarządzającej, w tym m.in. Crisis Leadership in Higher Education organizowanego przez Harvard Kennedy School, Liderzy Zarządzania Uczelnią.

  

Beata Mierzejewska