dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH

Prodziekan
Prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. W SGH uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy „Ruchy migracyjne ludności w wybranych modelach wzrostu gospodarczego” oraz doktora habilitowanego – „Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora. Analiza chaotycznej dynamiki”. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach ekonomii matematycznej, w szczególności układów dynamicznych, teorii bifurkacji i teorii chaosu.

Wykształcenie

 • 2011 – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, Wybrane modele współdziałania mnożnika i akceleratora. Analiza chaotycznej dynamiki, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
 • 2002 – doktor nauk ekonomicznych, specjalność: Ekonomia matematyczna, Ruchy migracyjne ludności w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa
 • 1989–1994 – mgr, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki

Kariera zawodowa

 • 2019+ – kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej
 • 2012+ – Szkoła Główna Handlowa, profesor nadzwyczajny w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej 
 • 2002–2012 – Szkoła Główna Handlowa, adiunkt w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej
 • 1994–2002 – Szkoła Główna Handlowa, asystent w Instytucie Ekonometrii
 • 2002+ – współpraca dydaktyczna (wykłady) m.in.: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (studia doktoranckie), Wydział Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie i magisterskie) 
 • 2012+ – członek zespołów badawczych w grantach przyznanych w konkursach na szczeblu krajowym
 • 2002+ – promotor prac licencjackich i magisterskich w SGH, wypromowanych dwóch doktorów (2018, 2019)

Specjalizacja

Ekonomia matematyczna, w szczególności układy dynamiczne, teoria bifurkacji i teoria chaosu.

Funkcje

 • kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej w Katedrze Matematyki i Ekonomii Matematycznej

Najważniejsze publikacje (z ostatnich 5 lat)

 • Kruszewski R. [2019] Nonlinear Hicks Model with Cubic Investment Function w. Functioning and development of enterprises. Contemporary challenges, red. Duda J., Skalna I., AGH University of Science and Technology Press, Kraków
 • Kruszewski R. [2017] Dynamika nieliniowego modelu cyklu gospodarczego, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, , vol. 2, issue 50, str. 113–130
 • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2016] Spillover effects of taxes on government debt: a spatial panel approach, Policy Studies, vol. 37, issue 3, str. 274–293
 • Kruszewski R. [2016] Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, , vol. 44, issue 2, str. 191–208
 • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2015] Optimal fiscal policy in an open economy with capital income shifting and consumer cross-border purchases, Equilibrium, vol. 10, issue 2, str. 9–30
 • Kocia A., Kopczewska K., Kruszewski R., Kudła J., Walczyk K. [2015] Modeling fiscal policy in the European Union, PL Academio Research Peter Lang, Frankfurt nad Menem
 • Kruszewski R. [2015] Atraktory cykliczne i quasi-okresowe w modelu Kaldora z oczekiwaniami, Europa Regionum, vol. 25, str. 131–148​

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003–2016 – Nagrody Rektora SGH: w dziedzinie nauki (trzykrotnie, I stopnia) i dydaktyki (jednokrotnie, II stopnia)

 

Robert Kruszewski