Wassily Leontief

​WASSILY LEONTIEF, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1973 r. Za rozwój metody nakładów i wyników (input - output) i jej zastosowanie do badania ważnych problemów ekonomicznych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w St. Petersburgu w Rosji w 1906 r., zmarł w 1999 roku w USA, dokąd przeniósł się w latach 30-tych. Miejsce pracy naukowej: Harvard University w Cambridge, MA. Obok metody input-output [nakładów i wyników] laureat jest znany z zaprezentowanego przez siebie paradoksu polegającego na eksportowaniu przez kraj wysoko rozwinięty towarów, do produkcji których wykorzystano relatywnie dużo kapitału, a mało pracy, zupełnie inaczej niż w powszechnie akceptowanej zasadzie Hecksera-Ohlina. Głośny paradoks Leontief’a zaistniał jako wynik jego badań handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych w 1947 roku („Domestic production and foreign trade: the American capital position reexamined”, „Economia Internationale”, 1954, t. 7). Wykład na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 11 grudnia 1973 roku, nosił tytuł „Structure of the World economy” („Struktura Światowej gospodarki”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO